Toepassingen van de Chimachine

ACHTERGRONDEN 

                        WERKING 
                              EFFECTEN 
                                    EN 
                                    TOEPASSINGEN 
                              VAN  
                        DE 
                  NU  
                  REEDS  
                        LEGENDARISCHE 
                              ENIGE 
                                    ECHTE 
 
 
CHI MACHINE 
 
 
ALGEMEEN

 
 
 

Het aantal gezondheidsklachten dat een mens kan hebben is vrijwel onbeperkt. De ene ziekte is nog niet onder de medische knie, of er zijn al weer drie nieuwe. Het idee dat door steeds nieuwe medicijnen te bedenken uiteindelijk iedereen gezond en wel 5000 jaar oud zal worden, is een illusie gebleken. Wachten tot je ziek wordt en vervolgens vertrouwen op medicijnen, is duidelijk niet de weg naar een fit lichaam en een dynamisch, succesvol leven. 
Het goede nieuws is: het aantal oorzaken van onze klachten is beperkt. Slechte houding, stress, slechte voeding en te weinig beweging zijn samen verantwoordelijk voor het overgrote deel van de gezondheidsklachten van de moderne mens. Zij resulteren, via tussenstappen als slechte ademhaling, onvoldoende doorbloeding enzovoort,  in een chronisch laag zuurstofgehalte van het bloed, degeneratie van ons zenuwstelsel en verzwakking van het energiesysteem en immuunsysteem. Samengevat in 1 woord: vergiftiging.
 
Kijkend naar de hoofdoorzaken, is de remedie natuurlijk simpel: goed eten, ontspanning, een goede lichaamshouding en de juiste beweging.
Bij die laatste drie, ontspanning, houding en beweging, is de ChiMachine van onschatbare waarde. 
DE RUGGENGRAAT 
Daar draait het om in het leven, letterlijk en figuurlijk. Kijk maar:
De wervelkolom is op fysiek niveau de centrale as in ons lichaam. Hij geeft stevigheid en bepaalt onze houding.
Op elektromagnetisch niveau is het centrale zenuwstelsel in het ruggenmerg de schakel tussen de hersenen en alle andere lichaamsfuncties, willekeurig en onwillekeurig.
Energetisch is de lijn van schedel naar stuit de centrale as in ons lichaam. De belangrijkste zeven chakra’s (energiecentra) liggen langs deze lijn.
Ook spiritueel is de lijn van stuit naar het punt tussen de wenkbrauwen van belang. Het door de sushumna, het centrale energiekanaal, ongehinderd omhoog en omlaag stromen van de levensenergie, is voorwaarde voor (en tegelijk het teken van) ware innerlijke vrijheid.  
Het zal duidelijk zijn dat het voor ons algehele welzijn van cruciaal belang is dat de wervelkolom in optimale conditie is. Die verkrijgt men niet door krachttraining, marathonlopen of andere intensieve fitnessoefeningen. Uiteraard ziet men wel positieve effecten van beoefening hiervan en verdient een sporter alle respect. Toch is als het gaat om ons welzijn de vraag die gesteld dient te worden niet “hoe lang kan ik het volhouden ?” of “hoe sterk kan ik worden ?” De juiste vraag is simpelweg:  
WAT WIL DE RUGGENGRAAT ? 
Het antwoord is:    
DE CHI MACHINE 
 
 
 
 
                        vragen en antwoorden  
 
 
Wat doet de machine ? 
Hij brengt via de enkels de hele ruggengraat in een golfbeweging. Wanneer men helemaal ontspannen is, gaat de beweging door tot en met het hoofd. 
Waarom juist die beweging ? 
Omdat gebleken is dat dit de beweging is die de wervelkolom (en de rest van het lichaam ook) de gewenste optimale conditie geeft.
Daarbij gaat het niet alleen om soepelheid, om wervels die op hun juiste plaats komen, om doorbloeding, om ontspanning van rugspieren, enzovoort. Dat op zichzelf zou al reden genoeg zijn om iedereen aan te raden dit apparaat te gaan gebruiken. Maar de sterke heilzame werking van de ChiMachine zit hem ook in het gegeven dat precies deze, nauwkeurig bepaalde beweging, het zuurstofgehalte van het bloed verhoogt.
Uit de yoga is bekend dat het, los van de adem, mogelijk is om dit te bewerkstelligen d.m.v. oefeningen. Bij de ChiMachine komt er geen oefening aan te pas; de organische beweging doet het voor ons.  
Dit alles betekent dat gebruik van de machine het lichaam enorm stimuleert en ondersteunt bij het proces van ontgiften / het versterken van het immuunsysteem. En daarmee werken we, preventief of genezend, aan de hoofdoorzaak van onze klachten.  
Wat zijn de effecten van gebruik van de ChiMachine ? 
Het heeft zeer vele effecten, op verschillende niveaus:
- spieren
- skelet
- adem
- lymfesysteem
- bloeddruk
- hersenen
- organen
- spijsvertering
- gemoed
- gewicht 
Zie verderop voor meer details. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe is het mogelijk ? 
Om dat te begrijpen, voor zover dat kan, dienen we het ontstaan van de machine te beschouwen.
De ChiMachine is ontstaan als resultaat van vele jaren onderzoek. Dat onderzoek betrof de lichaamsfuncties, beweging en het energiesysteem van de mens. De vraag was in feite “hoe wekt het lichaam energie op ?” Dat we van lichamelijke oefeningen energieker worden, weten we. Maar hoe dit precies in z’n werk gaat, weten we niet.
Chinese Chi Kung meesters en wetenschappers probeerden te zien wat nu de essentie is van het “oplaadproces”. Het zal mensen met enige kennis van yoga, t’ai chi, chi kung e.d., niet verwonderen dat ze uitkwamen bij de wervelkolom als centrale factor. Bovendien, en ook dat zal niet iedereen verbazen, blijkt opladen niet alleen een kwestie van iets toevoegen. Wanneer het lichaam zich reinigt, heeft dat automatisch een verhoogde energie-opname tot gevolg. 
Uiteindelijk kwam een apparaat uit de bus dat met een bepaalde frequentie en amplitude, onder een bepaalde hoek, de ruggengraat een soort vissenstaartbeweging laat maken.
Het effect ervan is verbijsterend. Maar dat is wel vaker als vele jaren toegewijde studie samengebald worden in een, ogenschijnlijk simpele, uitvinding. 
 
Hoe gebruik je de Chi-machine ? 
De standaardmethode is als volgt: 
Zorg voor een comfortabele maar niet al te zachte ondergrond.*
De machine dient op dezelfde hoogte te staan, aan het voeteneind, en mag niet kunnen schuiven.
Doe een paar simpele rek/strekoefeningen.
Drink een glas water.
Ga op de mat liggen en leg de enkels in de houders op de machine.
Stel de tijd in.
Ontspan volledig tijdens het schudden.
Blijf na afloop zo lang liggen als je wilt, maar in ieder geval tot je voelt dat de energiegolf die over je heen komt, tot rust is gekomen. Nooit meteen opstaan en weglopen.
Zet de voeten plat op de grond en beweeg de gebogen benen een paar keer langzaam van links naar rechts.
Om op te staan draai je helemaal door naar een kant zodat je bijna op je buik ligt, en brengt het lichaam met behulp van de armen omhoog tot zit.
Drink weer een glas water.
Sta rustig op. 
Belangrijk: 
Het enige wat eventueel overgeslagen kan worden uit het bovenstaande draaiboek, is het rekken en strekken vooraf. De rest dient allemaal gedaan te worden.  
 
* Ideaal zijn de wollen Total Comfort matten. 
 
In welke houding lig je ? 
De standaardhouding is met de armen ontspannen langs het lichaam. Wie goed los is in de schouders kan daarbij desgewenst de armen met de handpalmen naar boven neerleggen.  
Door de handen onder het hoofd te leggen, komt bij het schudden het accent iets meer dan normaal op de rug te liggen.  
Goed bij spanning in de schouders / stress is de houding met de armen langs het hoofd languit naar achteren.  
Extra “schommelgevoel” ontstaat wanneer de armen gestrekt op het lichaam worden gelegd. 
Indien nodig, b.v. vanwege een oude knieblessure, kan een kussen met gladde bovenkant onder de knie(ën) gelegd worden. Let erop dat de zijwaartse beweging er niet door belemmerd wordt. 
Hoelang ? 
Het gebruik van de machine is een intense ervaring en heeft een sterke uitwerking. Daarom dient de eerste week iemand met een normale conditie niet langer dan vier à vijf minuten per keer te schudden. Dit kan dan met 2 minuten extra per week worden opgebouwd.
Is het lichaam er eenmaal vertrouwd mee, dan is er niets mis met een kwartier of zelfs langer.
Tweemaal per dag, ‘s ochtends en ‘s avonds (maar niet kort na het eten), is een goed ritme.
Ook hier geldt: neem deze aanwijzingen serieus. 
NB. De timer nooit terugdraaien. Laat de machine even afkoelen na een half uur schudden. 
Zijn er contra-indicaties ? 
Ja. De eerste drie en laatste twee maanden van een zwangerschap is het af te raden om de machine te gebruiken, om voor de hand liggende redenen.
In de herstelperiode na een operatie of botbreuk de ChiMachine niet gebruiken.
Een pacemaker, ernstige hartklachten en acute of ernstige rugproblemen zijn contra-indicaties.
Na een heupoperatie wachten tot de heup weer krachtige zijwaartse beweging aankan. (Dat kan jaren duren).
En verder is het een kwestie van gezond verstand. Iemand die in de war is b.v. laat je pas schudden als hij/zij gekalmeerd is.
Neem geen risico’s. Houdt rekening met oude blessures. Bij ernstige twijfel: niet doen. Bij lichte twijfel: tien seconden proberen en goed navoelen. Laat het lichaam zelf het antwoord geven. 
 
 
 
 
 
 
Hoe zit het nou met die effecten ? 
De effecten van de Chi machine zijn op de eerste plaats voelbaar. Theorie is nuttig, maar minder overtuigend dan ervaring. Dit gezegd hebbend:
Dat bepaalde bewegingen een sterk energetisch effect hebben, is inmiddels een vrijwel algemeen aanvaard feit. Denk aan de zelfreinigende manier van stromen van water in beken en rivieren; de lemniscaatbeweging die de hersenhelften beter samen doet werken; het potentiëren van homeopathische medicijnen door middel van het schudden. 
De beweging die in het lichaam ontstaat door gebruik van de machine, heeft uiteraard z’n uitwerking op de rugspieren en de ruggengraat zelf. De wervels nemen tijdens het schudden geleidelijk aan hun juiste plek in. De spieren worden gemasseerd en ontspannen daardoor. Lichte spierpijn is dan ook in principe geen beletsel voor gebruik van de ChiMachine. Ook een vroegere hernia is dat niet (wel een acute).
Wanneer de gebruiker aanvaard heeft dat het prettiger is om aan de beweging toe te geven dan zich ertegen te verzetten, komt het hele lichaam in een steeds diepere ontspanning. Dit bevrijdt op zijn beurt de adem, die nu vanzelf dieper wordt.
Ook de bloedsomloop profiteert van het warmer en zachter worden van het lichaam, gecombineerd met beweging.
Het bloed wordt van extra zuurstof voorzien.
De bloeddruk wordt “gebalanceerd”, d.w.z. dat een te hoge bloeddruk daalt en een te lage bloeddruk zal stijgen. Hetzelfde effect ziet men bij hyperactiviteit en apathie.
Het is op zich niet verwonderlijk dat een voortdurende golfbeweging het lichaam in staat stelt om zelf tot evenwicht te komen. Dat wil overigens niet zeggen dat het fysiologisch eenvoudig te verklaren is hoe dat dan precies in z’n werk gaat. Het gebeurt, dat is zeker.
Ook in de hersenen. De linker- en rechterhersenhelft leggen hun voortdurende strijd bij en gaan optimaal samenwerken.
Dat bovenstaande effecten met elkaar ook leiden tot emotionele ontspanning en evenwichtigheid spreekt haast vanzelf. 
Een apart verhaal is het lymfesysteem, dat zorgt voor het inwendig schoonhouden van het lichaam. Door het schudden wordt dit systeem, dat zelf geen ingebouwde pomp heeft, geactiveerd en vindt een versnelde afvoer van afvalstoffen plaats. Vandaar de glazen water.
Een andere manier waarop reiniging gestimuleerd wordt, is via de energiepunten op de enkels, verbonden met verschillende organen.  
Deze effecten maken ook duidelijk waarom men zich aan het principe van langzaam opbouwen dient te houden. Wie meteen een half uur gaat schudden, loopt de kans om ziek te worden van de gifstoffen die vrijkomen in het lichaam. 
 
 
 
Bij welke klachten en ziektes is verbetering geconstateerd ? 
Bij het beantwoorden van deze vraag maken we onderscheid tussen verbeteringen die men kan verwachten wanneer het bovenstaande begrepen is, en gevallen waarin verbetering in de praktijk is vastgesteld zonder dat deze op het eerste gezicht vanzelfsprekend is. 
 
Niet verbazingwekkend is het positieve effect op:  
- slechte houding    - stress
- menstruatieklachten    - vermoeidheid
- spierpijn     - rugklachten
- stijfheid     - spasticiteit
- ademhalingsproblemen / astma  - hoge of lage bloeddruk
- overgewicht     - oedeem (vocht in de voeten/onderbenen)
- hyperactiviteit / apathie   - migraine
- slapeloosheid    - reumatische aandoeningen
- slechte spijsvertering   - ontstekingen
Niet voor de hand liggend maar wel geconstateerd is verbetering bij de volgende aandoeningen: 
- MS
- ME
- Parkinson
- Alzheimer
- diabetes
- allergieën
- urineproblemen
- emotionele onrust 
 
================================================================== 
 
CHI-MACHINE SPECIAL

 
 

Wie een eigen praktijk heeft, kan cliënten het volgende aanbieden: 
    - 5 à 10 minuten lichte strek/losmaakoefeningen doen
    - 5 à 10 minuten schudden
    - 10 à 15 minuten ontspannen met zachte muziek
    - nagenieten met een kop thee 
Iedereen tevreden. De klant is na dit half uur een ander mens en betaalt er met plezier f 25 voor. De begeleider kost het betrekkelijk weinig tijd. 
 
================================================================== 
SPECIFIEKE TOEPASSINGEN

 
 
 

De Chi machine is, ondanks zijn eenvoud, een dermate veelzijdig apparaat dat het mogelijk is om specifieke doelen voor ogen te hebben bij het gebruik. Voorwaarde hiervoor is wel dat men enigszins vertrouwd is met de schud-ervaring. De eerste (paar) keer moet een gebruiker de ruimte hebben om puur met ontspannen en genieten bezig te zijn. Daarna kan men focussen op:  
- ontspanning 
Spreekt voor zich 
 
- verlichting van klachten 
Zie hierboven 
 
- energization (opladen met energie) 
Wanneer je je wat duf voelt, heb je de keuze tussen duf doorsukkelen (slecht idee), gaan slapen, of iets doen om je weer fit te voelen. Voor dat laatste is de ChiMachine ideaal. 
 
- voorbereiding op meditatie 
Door de combinatie van ontspanning en energization is een paar minuten schudden een uitstekende voorbereiding op meditatie. Blijf dan niet te lang liggen, zorg dat je meditatieplek klaar is voor gebruik, en vergeet het glas water niet. 
 
- therapie 
Wie een gebruiker van de machine met enige kennis van zaken observeert, kan meteen zien waar blokkades zich in het lichaam manifesteren. Het is doorgaans ook voelbaar voor de gebruiker zelf.
Zo kan even schudden een goede ingang geven voor het verdere proces, of dat nu een gesprek, lichaamswerk of een bepaalde therapeutische techniek is.
Voor wie zijn/haar eigen therapeut wil zijn, biedt het schudden, met gerichte aandacht voor plekken die niet meegolven, zeer waardevolle informatie.  
 
- yoga, t’ai chi, e.d. 
Op dezelfde manier als bij therapie, kan het observeren van een gebruiker aanwijzingen geven voor welke asana’s en oefeningen nodig zijn. De link tussen wat men in het lichaam ziet en de chakra’s, is meestal niet moeilijk te leggen.
Let ook op het verschil tussen linker- en rechterkant van het lichaam. 
 
- sport/fitness 
Afgezien van de extra stoot energie, de ontspanning etc., vormt een paar minuten schudden een eenvoudige maar doeltreffende warming-up. Wie even aan de Chi-machine is geweest (inclusief wat rekken en strekken vooraf), kan z’n gang gaan in de fitnessruimte.  
 
- topprestaties 
Echte topprestaties worden geleverd in een soort trance. Vele sporters en musici hebben dit bevestigd en op verschillende manieren onder woorden geprobeerd te brengen. Waar ze het in essentie over hebben, is de combinatie van ontspanning en concentratie (en uiteraard techniek en lichamelijke fitheid). Een sleutelrol daarin speelt het hersenritme. Gebruik van de ChiMachine bevorderd in sterke mate het vertragen van het hersenritme tot het zogeheten alphaniveau. En dat is het niveau waarom het gaat; dat is wat het gevoel van eenheid geeft, het gevoel van “alles klopt”.
(Leuk dat de Olympische Spelen in 2008 in Peking gehouden worden. Ongetwijfeld zullen er dan, in het land waar hij ontwikkeld werd, topsporters gebruik maken van de ChiMachine). 
 
================================================================== 
 
“Vraag niet wat je lichaam voor jou kan doen; vraag wat jij voor je lichaam kunt doen.” 
 
                                         vrij naar diverse Amerikaanse presidenten 
 
==================================================================