Icke, Argusoog, MenS en ikke

In het oktobernummer van de Koordanser staat een artikel van mij over het samenzweringsdenken van David Icke en de invloed ervan in spirituele kringen. Het is een ingekorte versie van de oorspronkelijke tekst, die hieronder staat.

Voor je aan dat hoofdgerecht begint, een paar voorafjes:
1 Mag ik suggereren om eerst deze twee columns te lezen ? Dit is mijn analyse (ingekort en met de originele lachwekkende plaatjes erbij) van het artikel waarin David Icke 'bewijst' dat Obama een pion van de Illuminati is. En hier kun je lezen hoe mijn discussie met Mens en Spirit verliep.

2 Mens en Spirit heeft, ondanks herhaalde verzoeken en zelfs een latere toezegging, nooit de door mij als antisemitisch betitelde teksten willen (lees: durven) voorleggen aan derden. Ik heb dat wel gedaan. 

Niet aan het CIDI, want dan kun je wachten op het verwijt 'dat zijn zionisten'. Maar aan een organisatie die zeer kritisch staat egenover de politiek van Israel, namelijk Een Ander Joods Geluid. Zoals ik al verwachtte, werd mijn mening - zowel over het antisemitische karakter van de teksten als over de vedediging ervan door Lea Manders - onderschreven.
Ik legde twee (deze en deze) op argusoog.org geplaatste artikelen (plus discussie) ook voor aan een paar mensen die hun spirituele sporen hebben verdiend de afgelopen decennia. Hieronder hun reacties.

Marc Citroen: (www.kijay.nl)

'Ik heb me in het verleden een hele korte periode verdiept in al dat reptielen/samenzweringen gedoe. Het is inderdaad zowel lachwekkend als zorgwekkend. Die meneer Icke is gewoon weer met een nieuw geloof bezig, met al z'n dogma's, theorieën, geloofsovertuigingen. Mensen kunnen daar een identiteit aan ontlenen. Het ontbreekt dan aan de bereidheid om te checken en diepgaand te onderzoeken; aan de moed om op de authentieke eigen ervaring af te gaan.

Het gaat steeds weer over hetzelfde. Ook in mijn mantraworkshops: kun je een klank totaal absorberen, voelen in je lichaam, bewust worden wat het fysiek, mentaal, emotioneel met je doet? Zonder dat je je laat bepalen en terroriseren door gedachten als: in welk chakra zou het moeten resoneren, het moet zus en zo klinken, met dit of dat resultaat.
Het is onvoorstelbaar hoe we gedomineerd en geleefd worden door al die conditioneringen, overlevingsstrategieën en geloofsovertuigingen. En zorgwekkend om te zien dat we een geloofscultuur i.p.v. een onderzoekscultuur hebben.
Zolang daar geen omslag in komt, blijven we ten prooi vallen aan allerlei malle ideeën. Of ze nu van Rutte, Marx, Wilders, Halsema, Icke, Van Kan of Citroen komen.'

 


Henkjan de Blaauw (www.eigentijdsfestival.nl)

'Opgegroeid na WOII heb ik stap voor stap het meest onvoorstelbare tot mijn geest door moeten laten dringen: wat maakt dat mensen andere mensen kunnen vernietigen ?
Ik ging op zoek naar de redenen. Daar doe ik een heel leven over, merk ik, omdat het steeds weer actueel is. Ik was zo naïef te denken dat de wetenschap die ik me omtrent dit onderwerp had eigen gemaakt, voor iedereen zou gelden. Vergeet het maar.
Het zoeken naar de oorzaak raakt de kern van het mens-zijn. Het begint ergens in de geest van de mens: die bereidheid om de ander in een negatief daglicht te stellen. Het moet een rancunezaadje zijn dat gevoed wordt door negatieve omstandigheden. De ongrijpbare sfeer (eufemistisch uitgedrukt) van de artikelen op Argusoog is daar wat mij betreft een goed voorbeeld van. Zoals ook die dame van het CDA de Roma in Nederland meent te moeten stigmatiseren in navolging van Sarkozy.
Allemaal pogingen om de ander te onderdrukken, beheersen, die zo oud zijn als de mensheid en die een grote mate van alertheid vragen. Zoals de Duitse romanist Victor Klemperer schreef: “Woorden kunnen nietige stukjes arsenicum zijn. Ze worden ongemerkt ingeslikt en lijken geen uitwerking te hebben, maar na enige tijd is de gifwerking er toch.”
Deze analyse lijkt me van toepassing op de inhoud en sfeer van de artikelen op Argusoog.

Voor verdere toelichting zie mijn column De opstand der horden.


En dan nu het artikel over  

Spirituele politiek en het samenzweringsdenken van David Icke

Inleiding

In het juninummer van de Koordanser werd melding gemaakt van mijn bezwaren tegen de personele en inhoudelijke link tussen de partij Mens en Spirit en de website argusoog.org. Het weerwoord van lijsttrekker en voorzitter Lea Manders eindigde met de zin ‘Ik begrijp niet wat Peter bezielt.’
Graag kop ik deze voorzet in. Door uiteen te zetten waarom m.i. het samenzweringsdenken van Argusoog niet te verenigen is met politiek bedrijven vanuit een spirituele visie op het leven. Dan begin ik met de man die in Europa van het woord Illiminati een begrip maakte en websites als argusoog.org inspireerde:

David Icke

Deze Engelse schrijver en spreker zette in een stuk of wat boeken uiteen dat de wereld heel anders in elkaar zit dan we dachten. Wij worden overheerst door een elite, die als doel heeft te heersen over de wereld en de door haar gecreëerde mensheid als slaven te gebruiken. Deze elite stamt af van reptielachtigen van het sterrenstelsel Draco. Zij leven in de aarde en zijn in staat om menselijke gedaanten aan te nemen, mits ze op zijn tijd het nodige menselijke bloed nuttigen. Onderweg, voegde David er later aan toe, hebben ze trouwens ook nog gepaard met andere buitenaardse wezens, teneinde een tussenlaag van slavendrijvers met blonde haren en blauwe ogen te creëren.
Huh ??? Inderdaad, het doet denken aan de zeer geheime, maar daarom niet minder absurde informatie die men in de Scientology beweging ontvangt na jarenlange trouwe dienst en talloze dure cursussen. Iedereen, ook fanatieke aanhangers van Davids uiteenzettingen over hoe de elite te werk gaat, haast zich dan ook om te melden ‘persoonlijk geloof ik niet in de reptilians.’ Maar, zo wordt eraan toegevoegd, de rest van zijn onderzoek is wel degelijk geldig. En dat David dingen voorspeld heeft die niet uitkwamen, doet daar niets aan af.
Die verondersteld geldige rest betreft een jaar op jaar uitdijend heelal aan stellige beweringen, verdachte verbanden en verassende interpretaties. Of het nu gaat om politiek, de media, banken, het militaire complex, de industrie, de VN, de WHO, de Bilderberg groep, big pharma, koninklijke families, Monsanto: de top zit altijd in het complot en alles heeft met alles te maken. Het zal dus niet verbazen dat president Obama een pion van de Illuminati is. En ook onze eigen koningin doet mee aan het grote boze plan om iedereen van een chip te voorzien.
Jij ziet Bea niet in haar blootje aan een satanisch ritueel meedoen ? Dat is nu juist het verraderlijke: het gebeurt allemaal zo geraffineerd, we worden zo gehersenspoeld en voor de gek gehouden, dat we de verschrikkelijke waarheid niet meer kunnen zien. Het is dus hoog tijd om wakker te worden.
Die oproep doet David dan ook voortdurend. En in zijn voetspoor roepen mensen op talloze internetfora elkaar op om waakzaam te zijn en ‘er doorheen te kijken’.

Wat is nu het bezwaar ?
 

Het is ongetwijfeld waar dat de elites van deze wereld elkaar de bal toespelen. Dat wij burgers beperkt dreigen te worden onze keuzes – m.n. op voedingsgebied zorgwekkend – is ook zo. En dat David Icke en zijn geestverwanten daar nog een heleboel bijhalen dat de wenkbrauwen en soms de lachspieren in beweging zet, ach, wat zou dat ? Ieder zijn hobby. Toch ?
Dat zou zo zijn als een aantal tendensen in het samenzweringsdenken niet problematisch waren. Ik wil er vier noemen en toelichten.

1 antisemitisme
David Icke ontkent iets tegen Joden te hebben. Het zijn niet de gewone Joden, zegt hij, het zijn de zionisten die overal achter de schermen aan de touwtjes trekken. Kijk maar: …. En dan volgt de gebruikelijke opsomming en interpretatie van historische gebeurtenissen, bloedverwantschappen en verdachte verbanden.
Het zwakke in dit verweer is dat iedere Jood die in die opsomming voorkomt tot zionist wordt bestempeld. (En desnoods de vader van de persoon in kwestie, dat telt ook bij de Ickianen) Op deze wijze wast men de handen in morele onschuld, terwijl de bewering intussen geuit is.
Maar is er dan aanleiding om David in verband te brengen met antisemitische intenties ?
Jazeker. Hij koos ervoor om bij het onderbouwen van zijn visie uitgebreid te citeren uit de tekst die wereldwijd bekend staat als The Protocols of the Elders of Zion. Deze tekst, uit begin vorige eeuw, is gebruikt door zowel Stalin als Hitler bij het demoniseren van Joden. Dat de tekst 100% vervalst was, een verzinsel om Joden in diskrediet te brengen, was al in de jaren ’20 glashard aangetoond. Dat er desondanks in 2009 nog uit geciteerd werd bij het bestrijden van griepvaccinaties, danken we dus aan David.

2 onwaarachtigheid
David Icke en degenen die in zijn voetsporen speuren naar list en bedrog van de elites – en het dus overal vinden – willen graag hun verhaal onderbouwen. Dat zou mooi zijn, ware het niet dat alles hierbij bruikbaar wordt geacht. Feiten, mogelijke feiten, waarschijnlijkheden gepresenteerd als feiten, onwaarschijnlijkheden gepresenteerd als mogelijkheid (en dus in een volgend artikel waarschijnlijk en vervolgens feit). De lat ligt erg laag. Ook verdachtmakingen, suggesties, verbanden die steevast als ‘toevallig’ worden omschreven (maar wij wakkeren weten wel beter) en uit de lucht gegrepen veronderstellingen, kunnen er overheen.
Zoals hierboven al geïllustreerd, haalt David Icke desnoods informatie erbij waarvan al is aangetoond dat deze onjuist is. Een ander goed voorbeeld hiervan is het lange artikel waarmee hij wilde aantonen dat Obama een door de Illuminati geplande pion is, te vergelijken met Hitler. Het bevat, naast verdachtmakingen, loze beweringen en een enkele racistische opmerking, een aantal pertinente onwaarheden. Geen enkel belastend feit of steekhoudend argument.

3 wij tegen zij
Het moge duidelijk zijn dat de wereld in drieën is verdeeld: de schurken die meedoen met het Grote Plan, de grote meerderheid van de wereldbevolking die het niet door heeft en zich laat manipuleren (de 'sheeple'), en de wakkeren die het wel door hebben. Een strijd tussen goed en kwaad, met het lot van de mensheid als inzet. Lord of The Rings, zeg maar, met de kritische elitevolgers als de broederschap en David Icke als Frodo.
Een zeer vaak gebezigd woord onder Ickianen is dan ook ZIJ. Want ZIJ doen het, ZIJ zijn de schuld. De kwaden, de elite, de Illuminati, de zionisten, de Bilderbergers, de bankiers (‘toevallig’ Joods), de WHO, noem maar op. Wie artikelen en reacties leest op websites als argusoog.org, merkt tussen de regels al gauw een permanente woede en verongelijktheid op, met incidentele uitingen van slachtofferschap ter afwisseling. Alles geprojecteerd op ZIJ.
De tegenstelling WIJ – ZIJ zit diep verankerd in David Ickes teksten. Dat hij er de laatste jaren op wijst dat alleen liefde echt is en de rest illusie, lijkt een wanhopige poging om het monster te temmen dat hij zelf geschapen heeft. Maar laten we de psychologie hier beperkt houden. Het gaat niet om David, het gaat om ons.

4 wij boven jullie
David zegt het en zijn adepten zeggen het hem na: wie het anders ziet, heeft het gewoon niet door. Kritiek is het bewijs van eigen gelijk,want per definitie afkomstig van sheeple of van ZIJ.

Mens en spirituele politiek

Het zal duidelijk zijn dat naar mijn mening een spirituele politieke partij niets te zoeken heeft in deze sfeer. Toen ik m.i. antisemitische teksten tegen kwam op argusoog.org, waarvan een bestuurslid annex kandidaat-kamerlid van Mens en Spirit een drijvende kracht is, heb ik het bestuur gevraagd of de partij zich van deze site distantieerde. Het antwoord was nee. Waarop ik mijn lidmaatschap opzegde en zich een digitale discussie ontspon. Hierin werd mij duidelijk dat het gedachtegoed van David Icke tot in de top van de partij was doorgedrongen. Dat bleek uit de verdediging van de teksten met standaard Ickiaanse argumenten, de anti-Obama toon en, ook niet onbelangrijk in de politiek, een gebrek aan echte kennis van zaken.
De toelichting op mijn besluit op mijn website leverde me vooral reacties op in de trant van ‘Ik voelde al een tijd dat het niet klopt met die Icke; nu ligt de vinger op de zere plek.’ Nadat Hans Stolp, een ook door mij gerespecteerde naam, besloot de partij te ondersteunen, kwamen er ook wat kribbige reacties. ‘Altijd dat gekibbel, laten we toch samenwerken.’ Teleurstelling en irritatie werden daarbij als argument ingezet. Een inhoudelijk weerwoord kwam er nooit.
Hans Stolp zelf noemt David Icke paranoïde, wil met zijn gedachtegoed niets te maken hebben en al helemaal niet met een anti-Obama sfeer. In hoeverre David Icke’s ideeën leven in de partij, wilde hij echter niet aan de hand van teksten verifiëren. Met ‘Ik zie het wel’ nam hij het risico dat hij er achteraf op aangesproken zou worden.

Een paar voorbeelden

Wat te denken van een katholieke minister ‘joodse streken’ toedichten - niet tongue in cheeck maar serieus - omdat zijn vader Joods was ? De Holocaust zien als onderdeel van de zionistische geschiedvervalsing ? Opmerken dat voor de oorlog in Duitsland de Duitsers crepeerden terwijl de winstgevende handel in handen van de Joden was ? (ook Duits natuurlijk, maar dat telde voor deze persoon blijkbaar niet).
Of van de oplossing van de quizvraag ’Wat moet je aan “skills” hebben om een goeie Zionist te zijn ?’ 1 Mishandelen & Moorden 2 Roven & Stelen 3 Liegen & Bedriegen 4 Janken over antisemitisme en de Holocaust.

Wie dit soort dingen wil beweren, die kan terecht op argusoog.org. En wie er kritiek op krijgt, wordt zo nodig met verve verdedigd door het MenS bestuurslid. Die er zo over denkt: ‘De Holocaust en de daarmee samenhangende door niet-onafhankelijke geschiedschrijvers weergegeven feiten, hebben inmiddels de gedachten en het gevoelsleven van miljoenen mensen voor vele decennia vergiftigd.’ Vertaling: alle historici die stellen dat de Holocaust ongeveer was wat we denken dat hij was, horen bij ZIJ. Wie ze gelooft, behoort tot de sheeple die het niet doorhebben.
Ook lijsttrekker Lea Manders ziet aanleiding om aan de officiële Holocaust versie te twijfelen. Op mijn vraag of dit een partijstandpunt is, kwam geen antwoord. Haar verdediging van de teksten op argusoog.org bestond - naast het standaard ‘nee, het is antizionisme’ argument en de herhaalde, irrelevante bewering dat de meeste Joden geen Semieten zijn- uit het vervangen van het woord Jood door Belg of Fin. En dan was de tekst onschuldig, nietwaar ?
Hoewel de absurditeit van deze argumentatie moeilijk te missen is en ik daar op wees, werd de leden van MenS later in een nieuwsbrief gemeld dat er ’zorgvuldig naar deze teksten was gekeken’. Het herhaalde voorstel om ze aan een onafhankelijk deskundige voor te leggen, werd genegeerd. Totdat mijn website deze gang van zaken vermeldde en hetzelfde voorstel opeens omarmd werd. Verbaal althans, ik heb er nooit meer iets over vernomen. Het kan zijn dat de toezegging een manier was om de zaak over de verkiezingen heen te tillen, of dat de geraadpleegde deskundige het met mij eens was.

Dat laatste zou me niet verbazen, gezien het volgende: eerder genoemd bestuurslid schreef op argusoog.org een artikel over de Holocaust dat onder de aandacht kwam van het Meldpunt Discriminatie Internet (dat teksten beoordeelt op wettelijke toelaatbaarheid). De auteur werd gesommeerd het artikel te verwijderen. Zijn commentaar: ‘Mijn lichaam kunnen ZE me afnemen, maar mijn ziel zullen ZE nooit kunnen krijgen.’(de hoofdletters zijn van mij. PVK)
Helemaal waar natuurlijk, maar het toont de sfeer van paranoia die Hans Stolp benoemde. Als mensen die bij het MDI gewoon hun werk zitten te doen ook al verbitterd bij de vijand ingedeeld worden, over welke eenheid en welke liefde heeft de partij het dan ?

Nog wat beweringen en citaten uit de pen van MenS bestuursleden:
-De Bilderberggroep toont het ondemocratische karakter van onze samenleving aan.
-Wie niet ziet dat Obama een pion is die is niet wakker.
-Obama is onderdeel van het systeem.
-Obamadrama.
-Obamaj was gouverneur. (niet dus. PVK)
-Obama gaf een klap in het gezicht van velen met de leugen over zijn oom. (een vergissing; ging nergens over. PVK)
 

Wat mij bezielt

Ondergetekende heeft – net als de Koordanser - de culturele ontwikkeling van de laatste 25 jaar meegemaakt. Werd je in de tachtiger jaren als yogadocent nog wat scheef aangekeken en viel het woord meditatie alleen in kleine kring, vandaag de dag schieten de bladen die zich spiritueel op de borst kloppen uit de grond. Politici, journalisten en de eerste wetenschappers vertonen zich bij lezingen en cursussen. Kunstenaars en muzikanten met een spirituele achtergrond, die jarenlang in veredelde woonkamers exposeerden en optraden, trekken volle zalen. Ieder jaar mag ik de spirituele hoek op het Lowlands Festival uitbreiden. Zelfs de Volkskrant komt terug van zijn ‘spiritualiteit is onzin’ houding.

Het zijn tekenen van een kentering in onze cultuur. Die kentering voltrekt zich via mensen. Mensen die eerlijk naar zichzelf willen zijn, die persoonlijk moeilijke en sociaal impopulaire keuzes durven maken, die hun nek uit durven te steken in hun werkomgeving. Mensen, kortom, die bereid zijn de eigen conditionering te onderzoeken. Daarin speelt een tegenstander als ZIJ geen enkele rol. Geen enkele elite weerhoudt jou of mij van persoonlijke groei, gezondheid en geluk.
Ook wanneer persoonlijke transformatie leidt tot het oppakken van maatschappelijke verantwoordelijkheid, kunnen een holistische visie en open opstelling gehandhaafd blijven. Opkomen voor eerlijke voorlichting, het bestrijden van gif in voeding, bezwaar maken tegen vaccinaties: het kan allemaal zonder de Illuminati, de Joden en de Bilderberg groep, kortom ZIJ erbij te halen. De feitelijke informatie is ernstig genoeg om je druk over te maken, en de argumenten voor een holistische benadering zijn sterk genoeg om het zonder beschuldigingen, verdachtmakingen en groteske beweringen te klaren. Deze doen, zo is al duidelijk gebleken, alleen maar afbreuk aan de eigen geloofwaardigheid. En aan die van anderen die openlijk vanuit een spirituele visie leven en handelen.

Ik heb uiteraard niet het alleenrecht op het begrip spiritualiteit. En ik ben ervan overtuigd dat alle hierboven genoemde mensen uiteindelijk goede bedoelingen hebben. Nothing personal en no hard feelings.
Dit zijn voor mij echter geen redenen om te zwijgen als de beweging naar een meer holistische manier van samenleven, vermengd dreigt te raken met de hierboven genoemde tendensen. (Ik hoor de oude Volkskrantredactie al denken: zie je wel, we hadden toch gelijk)
Wie het bezwaar van zo’n vermenging niet ziet, hanteert een mij onbekende opvatting van het begrip spiritualiteit. Vaak de woorden liefde en hart gebruiken, dat verheldert niets. En helderheid is juist geboden wanneer een visie omgezet gaat worden in actie.

Voorstel
 

In zo’n beetje alle therapieën en spirituele scholen wordt gesteld dat het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen heden ons bevrijdt van slachtofferschap, en dat dankbare aanvaarding van het gegevene de basis is voor transformatie. Wat mij betreft gelden die uitgangspunten ook voor politieke actie vanuit een spirituele visie op het leven. Dus

1 WIJ zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze samenleving.
2 we zijn er dankbaar voor dat we in dit fantastische land mogen leven. (en het nog fantastischer mogen maken)

Ik nodig alle spiritueel geïnspireerde politieke partijen uit om deze uitgangspunten te onderschrijven, en MenS om alsnog afstand te nemen van het samenzweringsdenken van David Icke en Argusoog.