The Beauty of Nature

The Beauty of Nature Peter Van Kan 1983

Peter Van Kan: zang, bas, piano, gitaar

Cees Leurs: synthesizer

Melcher Hillmann: drums

Christa van Kan: zang

Uitgebracht op ‘Quanto Cammino’ 1991

“Dit nummer ontstond in een flits. Ik woonde in Groningen en het was lente. Het schemerde toen ik uit het raam keek. De kracht en de stilte van de natuur troffen me als een dreun met een kussen. Ik ging achter de piano zitten en zong spontaan het eerste couplet. Het tweede en derde volgden binnen een paar minuten. Het vierde schreef ik pas toen ik het nummer opnam, vele jaren later.

Het nummer is me dierbaar om hoe het ontstond, en ook omdat het qua ritme zo afwijkend is. Vaak komt een gebroken ritme gekunsteld op me over, maar hier klopt het op een of andere manier.”

er is niets dat het haalt bij de schoonheid van de natuur

bij de stilte van bomen in de schemering

er is geen kracht die het haalt

bij de kracht van een zaadje dat het daglicht zoekt

en als we het nu maar met rust konden laten

met rust laten

er is een spin die in de woestijn leeft

en hij leeft en sterft zonder dat wij het weten

en de zonsopgang

zal opkomen en heeft geen toestemming nodig

en als we het nu maar met rust konden laten

met rust laten

en de kinderen

zijn verliefd op het water

en de stem van de wind stelt ze gerust

en de bloemen

maakt het niet uit of er iemand langs komt

en als we het nu maar met rust konden laten

met rust laten

en het lichaam

is de tempel van de geest

en de mensheid de kroon op de schepping

en we zijn hier

om het geheim van de adem te ontdekken

en het in te ademen, uit te ademen, in te ademen, uit te ademen


There is nothing

Like the beauty of nature

Like the silence of trees in the twilight

There ain’t no strength

Like the strength of a seed seeking daylight

And if we could only leave it all be

Leave it all be

There’s a spider

And it lives in the desert

And it lives and dies without us knowing

And the sunrise

It’ll rise and it don’t need approval

And if we could only leave it all be

Leave it all be

And the children

Are in love with the water

And the voice of the wind is for comfort

And the flowers

They don’t worry if anyone’s passing

And if we could only leave it all be

Leave it all be

And the body

Is the temple of spirit

And humanity crown of creation

And we’re here

To discover the secret of breath

And to breath it in breath it out breath it in breath it out