It's all right

IT’S ALL RIGHT Peter Van Kan 1987

Peter Van Kan: zang, gitaar

The Leela Band: de rest

Van “Too good to rust # 1”

Eerder uitgebracht op MC ‘Love and Live’

“Dit is een van de 5 of 6 nummers die ik schreef in de zomer van 1987, toen ik een voor mijn persoonlijke leven beslissende lange reis maakte door Italië en Frankrijk. Geld verdiende ik met op straat spelen. Het was hard werken en een van de mooiste perioden van mijn leven. Vele weken speelde en leefde ik in Bologna. Die stad kende ik al van eerdere straatmuziek-vakanties alleen en met mijn zusje Christa. Ik wist de weg, sprak een mondje Italiaans en zag er natuurlijk per definitie sympathiek uit in mijn rolstoel.

Maar ik voelde ook dat de mensen onbewust reageerden op mijn innerlijke blijdschap. Het was de zomer waarin ik als enige boek Yogananda’s ‘Autobiografie van een Yogi’ bij me had, ik hard aan mezelf werkte en voor mijn doen uiterst gedisciplineerd leefde. De zon, het geld als water, de innerlijke zekerheid dat ik met iets goeds bezig was, mijn gekoesterde goede gezondheid, de herkenning van mijn verlangen in Yogananda’s boek; alles bij elkaar was het een hevig maar heerlijk leven. Alles leek te kloppen, als in een dans. In het nummer klinkt dat gevoel door.”

De lucht is warm maar koel

En het gevoel is nuchter

Hier in deze Italiaanse stad

En het is in orde

Terwijl de straat voorbij rustigt

Met menige glimlach

En als de meeste mensen naar me glimlachen

Dan moet ik wel OK zijn

En ik wieg mijn eigen ziel

En ik drijf op de wind

Op vleugels van een zoet ritme

En zoete dromen

Terwijl mijn geest zich op zijn gemak voelt

En mijn lichaam in rust is

Het rust in beweging

En het voelt in orde

En is het geen vreugde om te zien

Lippen, ledematen en fantasie

Bewegen in harmonie

zo helemaal in orde

en ik wieg enz.

nu is het niet aan mij om te zeggen

wie er volgt en wie er leidt

de adem of de zanger

de handen of de heler

de droom of de ziener

in deze dans met de meester

en ik zal volgen waar U me leidt

The air’s warm but cool

And the feeling’s down to earth

Here in this Italian town

And it’s all right

While the street gentles by

With many a smile

And if most people smile at me

I must be all right

And I rock my own soul

And I float on the wind

On wings of sweet rhythm

And sweet dreams

While my mind is at ease

And my body in rest

It’s resting in motion

And it feels all right

Feels all right

Now ain’t it a joy to see

Lips limbs and fantasy

Moving in harmony

Just so right

And I rock etc.

Now it’s not for me to say

Who follows who leads the way

The breath or the singer

The hands or the healer

The dream or the seer

In this dance with the master

And I will follow where you lead

I owe it all to Thee

I will follow where you lead

Dance the night away