Waarom de partij Mens en Spirit mijn sympathie heeft verspeeld

(Je kunt ook dit lezen, is misschien overzichtelijker.)
Update
N.a.v. de mededeling – respectvol van toon maar inhoudelijk m.i. beside the point - in de nieuwsbrief van MenS over mijn tekst hieronder, enkele feiten en opmerkingen.

Feiten

  1. Mijn bezwaar betrof niet om ‘de inbreng van een bezoeker’ aan argusoog.org, maar de gehele inhoud en toon van argusoog. Waarvan het tolereren van antisemitische uitingen een illustratie is.
  2. Ik heb van tevoren laten weten dat ik me van MenS zou distantiëren als de partij geen afstand zou nemen van Argusoog.
  3. Internetradio website indigosoulstation heeft om inhoudelijke redenen de samenwerking met Argusoog beëindigd.
  4. Toen het bestuur van MenS stelde dat hier geen sprake was van antisemitische uitingen, heb ik voorgesteld die vraag voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige. Later heb ik dat voorstel herhaald en toegezegd 500 euro in de partijkas te storten indien zo’n deskundige de visie van het bestuur zou delen. Hierop kwam geen reactie.
  5. Toen het bestuur stelde dat er aanleiding is om te twijfelen aan de officiële Holocaust versie, heb ik gevraagd of het bestuur hier onderzaak naar gedaan heeft en of dit een formeel standpunt van de partij is. Ook hierop kreeg ik geen antwoord.
  6. Het bestuur stelt: ‘We hebben Peter van Kan in een eerder stadium overigens verzocht een bericht niet op dergelijke wijze te publiceren omdat losse zinnetjes en woorden op geen enkele wijze een helder zicht geven op de gevoerde discussie en zaken juist eerder uit hun verband halen.’

Het feit is dat ik de intentie had om deze discussie tussen het bestuur en een lid integraal op mijn site te plaatsten, zodat er geen sprake kon zijn van uit zijn verband halen of gekleurd samenvatten. Het bestuur was hier fel op tegen, reden waarom ik zo objectief mogelijk een korte samenvatting heb gemaakt met de essentie van de discussie.

Tot zover de feiten.

Enkele subjectieve opmerkingen:

Het is letterlijk juist dat MenS niet gelieerd is aan David Icke. Echter, wie de moeite neemt om teksten te lezen, kan er m.i, niet omheen dat de artikelen en reacties op Argusoog inhoudelijk en qua toon aansluiten bij en/of geïnspireerd zijn door het samenzweringsdenken, inclusief joodse wereldheerschappijambities, van David Icke en andere ‘denkers.’ Fel tot rabiaat, negatief, beschuldigend, overal de hand van de vijand bespeurend, over het randje m.b.t. Joden, veronderstellingen i.p.v. feiten.

Het feit dat een MenS bestuurslid een van de drijvende krachten van Argusoog is, de auteur van m.i. antisemitische teksten op arguoog.org verdedigt, en stelt dat wie Icke’s visie op Obama (’pion van de Illuminiati’) niet deelt, gewoon niet wakker is, gaf en geeft aanleiding tot de vraag waar MenS staat en of dit gedachtegoed ook in de partij is doorgedrongen.
Uit de volgende elementen in de correspondentie concludeer ik dat het antwoord op die laatste vraag ‘ja’ is: de terminologie, de manier van denken, de verdediging van degenen die zich m.b.t. joden op een m.i. onacceptabele manier uiten, de niet door enige kennis van zaken gehinderde negatieve visie op Obama, het niet ingaan op feiten en argumenten.
De verdediging van teksten door het woord ‘Jood’ te vervangen door ‘Belg’ illustreert dat laatste. Ik weet niet hoe jij erover denkt, beste lezer, maar m.i. heb ik het absurde van die verdediging glashelder aangetoond. (zie hieronder) Op een gegeven moment ben je uitgepraat als je discussiepartner volhoudt dat een pond lood zwaarder is dan een kilo veren, en weigert om hierover de mening van een natuurkundige te vragen.

Tot slot van deze update:
Ik ben een van de mensen die al lange tijd actief is in wat ik maar even de holistische beweging zal noemen. Het stemt me blij en optimistisch om te zien hoe steeds meer mensen, ook maatschappelijk actieve burgers, vanuit een andere visie leven en denken.
Toen ik bij het Spiritueel Politiek Initiatief betrokken was, spraken initiatiefnemer Jan Roelofs en ik over een soort manifest, dat vanuit dankbaarheid en op een positieve manier de kwaliteiten van Nederland zou neerzetten. Als ik in een recente blog het gemekker van de voorzitter lees, over hoe kleine partijen geen kans krijgen en hoe de Bilderberg groep de democratie aantast (?????), dan is mijn vrees dat we jaren terug in de tijd gezet worden als MenS gezien wordt als de stem van ‘ongebonden spiritueel Nederland.’
Uit de reacties die ik tot nu toe ontving, concludeer ik dat degenen die al decennialang actief zijn, mijn opvatting in deze voor 100% delen.

Wie zelf zijn conclusies wil trekken en de teksten hier daarvoor niet voldoende vindt, is welkom om via de contactpagina de gehele correspondentie tussen het bestuur en mij aan te vragen.

Overigens blijft staan dat ik de voorzitter van MenS persoonlijk graag mag en niet aan haar goede bedoelingen twijfel. (Wel iets minder graag na haar smakeloze en inhoudsloze poging op Radio 1 om de collega's van Heel NL af te serveren)

Tot zover deze update. Hieronder de tekst waar het bestuur op reageerde.

Korte inhoud van het voorafgaande: Een jaar of twee terug was ik een periode betrokken bij het Spiritueel Politiek Initiatief. Toen het duidelijk werd dat er een hoog emotie– en onvredegehalte ten grondslag lag aan veel ideeën en meningen, hield een aantal mensen - waaronder de initiatiefnemer en ondergetekende - het voor gezien.
Uit de restanten van het initiatief ontstonden twee partijen, Heel Nederland en Mens en Spirit. Van beide werd ik lid, deels uit sympathie voor de mensen, deels vanwege de politieke intenties. Omdat ik dat heb laten weten aan degenen die mijn activiteiten volgen, voel ik een zeker verantwoordelijkheid voor het vervolg.

Welnu, onlangs heb ik mijn lidmaatschap van MenS opgezegd. De aanleiding daarvoor was de website www.argusoog.org, waarop openlijk antisemitische teksten stonden. Het is dezelfde site waarop de aanval van David Icke op Obama stond, die ik hier hier eerder becommentarieerde. (kort samengevat: 0% argumenten en feiten; 100% leugens, manipulatie en stemmingmakerij) In zijn algemeenheid zijn de artikelen en reacties op Argusoog doortrokken van Icke’s gedachtegoed.
Daar een van de bestuursleden MenS ook redacteur van Argusoog is, en zelfs vond of vindt dat wie Icke’s visie op Obama niet deelt, niet wakker is, wilde ik weten waar de partij stond. Ik heb het bestuur gevraagd zich van deze site te distantiëren. Hierop ontspon zich een correspondentie die mijn wenkbrauwen tot boven mijn voorhoofd heeft doen stijgen.

Het antwoord van MenS op mijn vraag was ‘nee.’ Met als argumenten dat het niet aan de partij was om bezigheden van bestuursleden te beoordelen en dat het wel meeviel met de teksten. Toen ik daarop betoogde dat het hier niet ging om een sportieve hobby van een bestuurslid maar om een inhoudelijk verwante activiteit, en dat het helemaal niet meeviel met de teksten, kreeg ik een brief waarin mij uitgelegd werd dat hier geen sprake was van antisemitisme en racisme en dat er ook wel aanleiding is om te twijfelen aan de officiële versie van de Holocaust. Ik bleef verbijsterd achter.

In het vervolg van de discussie werd mij duidelijk hoezeer het denken van het bestuur van MenS is beïnvloed door David Icke’s denkwereld, en hoezeer het vermogen ontbreekt om beweringen en ideeën met feiten of argumenten te onderbouwen.
Zoals wie hier meer columns heeft gelezen wel weet, bestrijd ik het idee dat ‘het hart volgen’ betekent dat men geen antwoord op vragen hoeft te hebben, of dat feiten en argumenten geen waarde hebben. Zeker in de politiek moet je m.i. kunnen uitleggen waarom je iets vindt, ook als je vanuit een spirituele visie wilt spreken en handelen. ‘Ieder heeft zijn eigen waarheid’ is prima in een therapeutische setting, maar je kunt er geen discussie op baseren, laat staan een beleid.

Hoewel ik nog steeds niet twijfel aan de goede intenties van de initiatiefnemers en actieve leden, heb ik voor mijzelf de conclusie getrokken dat het de holistische beweging geen goed zou doen als MenS gezien wordt als vertolker van het gedachtegoed.

Hieronder ter illustratie een paar citaten uit de correspondentie die m.i. de kern van de discussie raken. Wie het geheel wil doorworstelen mag zich melden, maar ik zeg erbij dat er leukere boeken zijn.

Eerst mijn woorden:
--------

‘Over de beste man zelf: denk ik dat Icke een slecht mens is en een hekel aan negers heeft ? Ach nee. Ik denk dat hij een beschadigd mens is en een verkoper van theorieën is geworden. Dat hij als elke goede handelaar aan productvernieuwing doet en dus voordurend nieuwe beweringen toevoegt aan de soep van interessante inzichten, vergezochte verbanden en absurde veronderstellingen. De mensen die er geloof aan hechten, menen ten onrechte dat het een samenhangend geheel is.
Tot zover niets aan de hand. Maar wat David tot een gevaar voor de holistische beweging maakt, is dat hij niet geïnteresseerd is in waarheid en waarachtigheid. Hij is bereid om van alles erbij te halen - dondert niet of het wat is, als het maar wat lijkt – om zijn beweringen aannemelijk te maken en zijn praatjes te verkopen. Soms haalt hij liefde en de quantumfysica erbij. Maar als het zo uit komt zijn ook vervalsingen, onwaarheden, antisemitisme en racisme niet taboe. Daarmee geassocieerd worden is schadelijk voor een beweging die oprechtheid als basis heeft.

(…....)
Weet je wat het essentiële verschil is tussen de wereld van David Icke en een spirituele visie ? David zegt in feite steeds: het systeem, dat zijn ZIJ. Spirituele leraren zeggen: het systeem, dat zijn WIJ.
Als je als partij niet wilt kiezen tussen deze fundamenteel tegengestelde visies en probeert beide groepen te vriend te houden, dan zul je ze beide verliezen.’

-----

Einde citaat.
Ter info: Icke baseert zijn theorie over Joden die overal aan de economische touwtjes trekken, mede op dezelfde tekst die de nazi’s gebruikten om de Joden verdacht te maken. Van deze tekst werd al begin vorige eeuw aangetoond dat hij geheel vervalst was.

Hieronder een paar teksten die bij argusoog.org door de beugel kunnen en waar ik bezwaar tegen had. Door MenS werd daarop het woord Joden vervangen door Belgen en Finnen, om mij te laten zien dat hier geen sprake is van antisemitisme.

------‘maar in Duitsland voor den oorlog, waren practisch alle veel winst opleverende middenstand in handen van de Belgen, terwijl de Duitsers min of meer crepeerden.

… Het klinkt rot om het te zeggen maar ze wurmen zich ergens in en dan begint de quantem vergroting, en zo is het met alle minderheden gesteld, rabbit politiek daarna de olievlek.’

‘Want minderheden” het is maar hoe je dit bekijkt ” blijven overeind door elkaar tot in het oneindige te helpen, door een volk in een volk te creéren, voorbeeld : Finnen, Homo’s, Lesbiênes, en nu dus de Moslims.’

‘Het Zionisme wil geen andere doctrine dan het door hen vervalste beeld, de propaganda van de holocaust -> 6 miljoen joden en systematische vergassing in gaskamers.’

Mijn reactie richting MenS:

Jullie verdediging van deze teksten, want daar komt het toch op neer, luidt:

‘Daarom heb ik in bovenstaande tekst een ander volk ingevoerd en wat blijft er dan van de tekst over?’ (MenS)

Welnu, dan blijft er onzin over. En dat heeft hiermee te maken: België en Finland zijn landen, maar Jodië is geen land. Kinderen van naar Engeland verhuisde Belgen worden Engelsen, maar kleinkinderen van geëmigreerde Joden zijn Joden. De inwoners van België en Finland zijn niet door de eeuwen heen vervolgd om hun afkomst en er zijn in WO2 geen miljoenen Belgen en Finnen gedood omdat ze als een inferieur soort mensen werden gezien.

‘Discriminerend kan het wel zijn, net als bijvoorbeeld Belgenmoppen. Uiteraard is WO2 de oorzaak van het taboe op dit soort zaken. Als we het hebben over ‘al die Hollanders’ dan kan het wel. Ik bedoel maar….’ (MenS)

Inderdaad, we maken grappen over de intelligentie van Belgen en lachen om de Belgische grappen over de vrekkige Nederlanders. Maar niemand meent serieus dat elke individuele Belg dom is, niemand suggereert dat ze er dus maar beter niet kunnen zijn en niemand heeft de daad bij het woord gevoegd door ze naar de gasovens te voeren.
Daarom slaat het woorden vervangen en dan beweren ‘zie je wel, niks aan de hand’ helemaal nergens op. En dat je antisemitisme en Holocaustontkenning in de sfeer van Belgenmoppen trekt, vind ik, zachtjes uitgedrukt en je eigen woorden gebruikend ‘weinig charmant.’ Je bent blijkbaar zo vertrouwd geraakt met het Argusoog gedachtegoed dat je niet meer ziet hoe absurd je argumenten zijn. Niet leuk om te zeggen, maar ik kan geen andere reden bedenken.
---------

Nog een paar citaten van argusoog.org:

‘Je hoeft niet extreem rechts of wat ook te zijn om holocaust-leugens aan de kaak te stellen.’

“Zelfs in eigen joodse kringen wordt de officiële holocaustgeschiedenis afgeschilderd als een verhaal, gebaseerd op leugens, mythen en oorlogspropaganda.”

Het commentaar hierop van MenS was: ‘Dat kan best gewoonweg waar zijn.’
Mijn reactie daarop:
‘Dat laatste is zo. Het kan letterlijk best waar zijn wat Van W. daar schrijft. Sterker nog, het is heel waarschijnlijk. Twee maal drie joodse mensen zijn ook ‘eigen joodse kringen’ tenslotte. Er zijn ook Tibetanen die voor de vernietiging van hun cultuur zijn en mensen die geloven dat de aarde hol is. Het mag allemaal.
Je gaat echter opnieuw voorbij aan de context van het geheel. Van W. is niet iemand die objectief onderzoek doet naar hoe er in joodse kringen over de oorlog gedacht wordt en daar voor de geïnteresseerde lezer verslag van doet. Hij is iemand die op allerlei manieren probeert te onderbouwen dat de Joden achter de schermen aan de globale economische touwtjes trekken, dat ze een hoofdrol spelen in de New World Order, dat de Holocaust een propagandistische leugen is en dat Joden, ook al zijn ze geheel geïntegreerd, inherent slechte eigenschappen hebben. Hij heeft hierover een artikel geschreven dat zelfs Argusoog te gortig was.
Ik ontzeg Van W. zeker niet het recht om de geciteerde bewering te doen. Ik wijs er alleen op dat de verdediging van jullie bestuurslid - dat het ‘geen pas geeft om Van W. in de antisemitische hoek te plaatsen’ - geen hout snijdt, omdat de man zichzelf daar open en bloot plaatst.
------

Einde citaat.
Ter info: de hier geciteerde Van W. verweet minister Hirsch Ballin (en niet als grapje) ‘joodse streken.’ Deze katholieke minister is de zoon van een katholieke moeder en een Joodse vader.

Ik eindig met twee citaten.

‘Woorden kunnen nietige stukjes arsenicum zijn. Ze worden ongemerkt ingeslikt en lijken geen uitwerking te hebben, maar na enige tijd is de gifwerking er toch.’

Aldus Victor Klemperer over de taalveranderingen tidens de opkomst van het Derde Rijk.

Tot slot wijlen Hans van Mierlo:

'We hebben geen grote ideeën nodig in de politiek, maar verstandige mensen.'