PETER OVER DAVID ICKE OVER OBAMA

Aanleiding

Eind 2008 schreef David Icke een artikel waarmee hij ‘aantoonde’ dat Barack Obama een pion van de Illuminati is. (Zie onderaan voor de originele tekst) Ik las met verbazing de beweringen van David, en met nog grotere verbazing de neerbuigende instemming van zijn Nederlandse geestverwanten. Zoals:
‘Wat ik echter niet begrijp, is dat mensen die menen wakker en spiritueel in het leven te staan zich zo kunnen laten misleiden door een strak geregiseerde mediashow van mooie woorden’ 
of
‘Ik kan niet begrijpen waarom mensen die beweren spiritueel te zijn er zo massaal intuinen en vind het eerlijk gezegd van een hoge mate van naiviteit getuigen.’ 

Het lijkt me dat als je anderen de maat wil nemen, en dat doen David en zijn volgelingen voortdurend, je er wel zeker van moet zijn dat je feiten en argumenten deugen. Onderstaande analyse laat zien dat dit geenszins het geval is. De afbeeldingen zijn alle uit Davids artikel.

Vooraf

Vooropgesteld: natuurlijk bestaan er netwerken van mensen die elkaar kennen en de bal toespelen, of die elkaar niet kennen maar een - al dan niet uitgesproken - gezamenlijk belang hebben en dat verdedigen. Natuurlijk bestaan er samenzweringen, meedogenloze politiek/zakelijke kongsi’s, families die al generaties lang aan touwtjes trekken, etc. etc. Prima om dat aan het licht te brengen. Er is op zichzelf niets spiritueels aan, maar wie zich daarmee bezig wil houden die moet dat vooral doen. En als het op een gedegen manier gebeurt, heeft het zeker een maatschappelijk nut.
Echter, de manier waarop en de mate waarin Davids samenzweringsheelal uitdijt, botst af en toe echter stevig met zowel het gezonde verstand als met de feiten.
Op www.eigentijdsmagazine.nl staat een artikel van Madeleine Marcus,‘Onderzoek het onderzoek’. Madeleine stelt dat je je bij het beoordelen van onderzoeksresultaten allereerst moet afvragen wie het onderzoek deed en waarom. Als we dat toepassen op David Icke en Obama, dan is een gepast wantrouwen gerechtvaardigd. David is de man die al jaren het verhaal over Illuminati en de New World Order verkondigt. Het is zijn beroep, misschien een roeping. Volgens zijn theorie KAN Obama eenvoudigweg niet deugen. Het zou betekenen dat ‘ze’ de media en de politiek niet beheersen. Een integere Obama past dus niet in het verhaal en zou schade toebrengen aan Ickes missie.
Laten we dus, met gepast kritische instelling maar bereid om overtuigd te worden, kijken wat de goede man ter staving van zijn heftige beschuldigingen ten berde brengt en hoe. Ik zal nummeren, voor het overzicht. 

Analyse 

1 ‘Ik schrijf dit stuk in de laatste dagen van 2008 terwijl ik met verbijstering toekijk hoe een enorm groot aantal mensen over de hele wereld, inclusief velen die beter zouden moeten weten, bedrogen worden door de mind-game met de naam Operatie Obama.’(De cursivering is van mij. PVK)

David Icke zegt hier dus dat als je zijn visie niet deelt, er iets mis is met je. Want je zou beter moeten weten. Waarom zou hij dit zeggen ? Kunnen de feiten niet voor zich spreken ?

2 Hij begint met de kritiek die Obama tijdens de campagne ook al kreeg. Namelijk dat hoop gebakken lucht is, en dat de beloften die er onderdeel van zijn continu de toekomst in schuiven. Op deze manier:

‘De vrouw van Obama, Michelle, die ik niet zou vertrouwen als zij me de datum doorgeeft in een kalenderdrukkerij, zei dat ‘alles begint en eindigt met hoop’. Klinkklare onzin. Hoop is een emotie zonder betekenis omdat haar vruchten altijd in de toekomst hangen en per definitie nooit in het NU.’

Het is opvallend hoe vaak Icke het soort zeer subjectieve en emotionele opmerkingen als over Michelle Obama, als ‘argument’ in stelling brengt. Het maakt zijn teksten feller en geeft ze een gevoel van urgentie, maar het heeft niets met informeren of redeneren te maken natuurlijk. Als Michelle inderdaad een aartsleugenares is dan zou het niet moeilijk moeten zijn om dit aan te tonen met voorbeelden, i.p.v. het zonder enige onderbouwing te suggereren.  
Misschien is hoop een emotie zonder betekenis voor David. Dat geldt echter niet voor het overgrote deel van de mensheid. Denk aan de hoop die door Churchill levend werd gehouden en de Engelsen een zeker lijkende nederlaag hielp afwenden. Daarbij, een presidentskandidaat spreekt natuurlijk altijd over de toekomst. Maar de hoop is nu en kan iets met mensen doen. Wie de reacties in Amerika gezien en gevoeld heeft, die kan dat alleen maar beamen.

‘Deze techniek werd ook door Bill Clinton en vele anderen gebruikt en is hoogst effectief omdat het systeem ervoor zorgt dat de meeste mensen niet blij zijn met wat het leven hun brengt.’

De meeste mensen zijn niet blij met wat hun leven brengt en de schuld daarvan ligt bij ‘het systeem’. Juist ja. Terwijl David voortdurend waarschuwt dat we in een toestand van slavernij verkeren, bevestigt en legitimeert hij de facto deze situatie. Ons geluk hangt af van het systeem. Niet gelukkig ? Weg met het systeem. (Waar hebben we dat toch meer gehoord ?)
Het gaat lijnrecht in tegen werkelijk alle spirituele leringen die ik ooit onder ogen kreeg. 
4 De vaagheid die Icke Obama verwijt, zou noodzakelijk geweest zijn. Want:

‘Hoop op wat? Verandering van wat? Geloof in wat? Het beantwoorden van deze vragen met details zou fataal zijn geweest voor Obama’s aantrekkingskracht.’

Obama schreef twee boeken, waarin zowel zijn persoonlijke verhaal als zijn visie op Amerika uiteen worden gezet. Hij was, zoals vriend en vijand erkenden, in de campagne veel duidelijker over zijn plannen dan McCain, en beantwoordde vragen in interviews helderder dan ik ooit zag in de 7 campagnes die ik gevolgd heb. 
5‘De kern van het plan is geweest om Obama het focuspunt te maken van alles waar je op hoopt, in gelooft of wat je wilt veranderen.’

Op zichzelf is dit natuurlijk juist. Dat probeert iedere kandidaat. Mijn probleem met deze zin zit hem dan ook in de droge mededeling dat Icke weet heeft van Het Plan en zelfs van de kern daarvan. Je zou haast denken dat hij dan zelf ook ….. Zou het kunnen ? Een geheime Illuminato ? Een stroman die ogenschijnlijk tegen de illuminati is maar dat nogal overdreven en slecht onderbouwd doet, waardoor het misschien minder serieus genomen wordt…? Ik bedoel, het zou geniaal doortrapt zijn. En precies passen in de manier waarop ZE te werk gaan.
Nu je het zegt: ik heb ooit een foto gezien waarop Davic Icke staat naast Irena Boikovski, de nicht van de buurman van Alan Warren, de gepensioneerde secretaris van de Mendez Foundation for Veterans, die een opmerkelijk hoge uitkering gaf aan de zoon van generaal George toen deze met één arm terugkwam van een duistere missie in Thailand, waar hij o.a. gesignaleerd werd met Kissingers protegé Susan Dollings. Hm, kan haast geen toeval zijn. 
6‘Obama is een maak-het-zelf, doe-het-zelf leider, een projectie uit je eigen geest (als je nog steeds geestelijk slaapt tenminste. Als je op wat voor manier dan ook wakker bent, is hij een open boek).’

OK, David, we weten het nu wel. Jij bent wakker en ik niet. 
(Overigens is geen van de voorspellingen die David deed over dit ‘open boek’ uitgekomen)
7‘Obama’s voor-hem-geschreven toespraken komen niet uit het hart maar…’

Van Obama is bekend dat hij, meer dan welke prominente politicus ook, zelf zijn teksten schrijft. Wie de eensluidende berichten daarover niet vertrouwt, zou kunnen kijken of Obama in interviews andere dingen zegt dan in speeches, of met de mond vol tanden zit. Niet dus. Daar hadden we Sarah Palin voor. 
8 Icke komt met beweringen die hij staaft met beweringen. Er zitten nauwelijks harde feiten in zijn betoog. Het verhaal staat of valt met het aanvaarden van het uitgangspunt dat Obama een schurk is, die zich laat gebruiken door duistere machten in ruil voor roem en rijkom. En waarmee maakt Icke dit doortrapte karakter van Obama aannemelijk  ?

‘En hebben mensen die koude ogen boven die getekende lach nooit eens opgemerkt?’

Ik niet. Maar dat zal wel komen doordat ik niet wakker ben.
Kijk, ik ben niet naïef. (Dacht ik. Naïeve gedachte misschien) Natuurlijk heeft een politicus die het in Amerika tot president schopt een dosis ambitie, hardheid en slimheid in huis. Natuurlijk heeft zo iemand compromissen gesloten waar je niet vrolijk van wordt. En hey, hij vindt het moeilijk om te stoppen met roken en hij eet hamburgers. Dus hij kan geen heilige zijn.
Maar heeft iemand, behalve degenen die boodschappen van andere sterrenstelsels channelen, dat dan beweerd ? Dacht het niet.
En zeker, theoretisch is het mogelijk dat zowel Barack als Michelle acteurs zijn - meteen Oscars klaarleggen - die alle warmte, idealisme en liefde (voor elkaar en voor hun land) spelen. Maar leg mij dan eens uit hoe ze die kinderen mee laten spelen ? Die beleefde, leuke, spontane maar niet overdreven doende, dol op hun ouders zijnde kinderen. Ook acteurs, die de koude ogen wel zien maar gewoon doorspelen ?
En, correct me if I’m wrong, beschikt Obama niet over gevoel voor humor ? Doorgaans geen eigenschap van dictatoriale schurken.  
9 We komen bij de technieken. Icke heeft het bestudeerd en weet het zeker: er werden en worden mind control technieken gebruikt. NLP. Icke ziet daarin een sterk argument voor zijn stelling dat Obama een marionet is die het publiek bespeelt in opdracht van de Illuminati.
Maar hoe zit het dan met die andere 7132 politici  die in 2008 gekozen probeerden te worden en ook die technieken gebruikten ? Ik bedoel, ruim 20 jaar geleden kwam NLP naar Nederland. Geweldig vonden we het. Hartstikke spiritueel en zo. Inmiddels leer je NLP technieken op de eerste cursusdag bij je nieuwe baas. Dus waar gaat dit over ? 
10 En ja hoor, daaristie: de vergelijking met Hitler. Hoezeer de heren op elkaar lijken bewijzen deze twee foto's.
 
 
 
 
Wie durft er nog een toespraak voor een menigte te houden ? Voor je het weet, vinden mensen je ogen hard en hoor je bij de Illuminati. En hoe harder je het ontkent, hoe meer je het bevestigt. Hoe minder aanwijzingen, hoe geheimer en doortrapter het Plan. 
11 Meteen maar hierover door: Ik vind Icke’s artikel dus precies dat doen waar hij Obama van beschuldigt: manipuleren. Icke is vaag, herhaalt, suggereert, haalt uit context, creëert plaatjes waar, om een email te citeren, ‘Goebbels jaloers op zou zijn’. Komt vrijwel niet met feiten, ziet overal duistere verbanden. En wie het niet ziet is een slapende Untermensch.
Is dit wat de wereld nodig heeft ? Wat is hier spiritueel aan ? Zelfs al zou het waar zijn van die grote samenzwering en de NWO, dan nog is het altijd zo dat negativiteit je omlaag haalt en positiviteit omhoog.
12‘Eén van ‘zijn’ (lees: van zijn superieuren) grote doelgroepen zijn de jongeren, net zoals bij de Nazi’s en de Hitlerjeugd het geval was. Als je denkt dat deze vergelijking ver gezocht is kijk dan deze video hoe extreem de Obama verering al geworden is voor enkele jonge mensen. Bij de Hitlerjeugd zag je precies hetzelfde.

Ja, met dit verschil dat Obama overdreven gedrag meteen zou afdoen als overdreven gedrag, terwijl Hitler tevreden zou glimlachen.
Het is een bekende demagogische truc. Maak je tegenstander verantwoordelijk voor uitwassen waar hij niet om vraagt of achter staat. Wat zou Icke zeggen als ik hem verantwoordelijk hield voor de bespottelijke filmpjes en beweringen over de NWO die op youtube te vinden zijn ? De videobewijzen voor het bestaan van transformatie van mensen in hun ware gedaante (reptilians), die niets anders laten zien dan dezelfde digitale blokjes die jij ziet als je dvd vastloopt ? 
Als die verering van jongeren het criterium is, dan weet ik nog wel 191 popsterren die je op grond hiervan met Hitler zou kunnen vergelijken.  
13 Nog steeds in het kader van ‘zie je wel, het is een Hitler’:
‘’Obama zal burgers van alle leeftijden oproepen om Amerika te dienen door een plan te ontwikkelen voor jaarlijkse verplichte maatschappelijke dienstverlening van 50 uur voor lagere- en middelbare schoolleerlingen en 100 voor collegestudenten’’, meldde de site.

Tot nu toe is er alleen sprake van een hernieuwd enthousiasme voor vrijwilligerswerk. Maar gesteld dat dit plan geopperd wordt. Wat dan nog ? Lijkt me een goed idee. Bestaat in diverse landen, en ook in Nederland wordt daar regelmatig over gesproken.
Vroeger moest je als man anderhalf jaar in dienst, en nu is het idee van anderhalve week dienstverlening het bewijs voor een fascistische samenzwering ?  
Overigens is er 2 jaar na dato nog niets van deze voorspelling uitgekomen.
14 ‘De Neoconservatieve ‘Republikeinse’ vleugel van de Illuminatie bestuurde Bush voor acht jaar en leidde het land in buitenlandse oorlogen en financiële chaos (= nare journalist/probleem). Nu heeft de ‘Demo-cratische’ vleugel, onder leiding van de beruchte Zbigniew Brzezinski, de ‘verlosser’ Barack Obama naar voren geschoven..’

Iedere keer dat iets in tegenspraak lijkt met de Grote Samenzweringstheorie, blijkt dit er gewoon onderdeel van te zijn. Het lijken tegenstanders maar ze spelen onder een hoedje. De Illuminati lachen in hun vuistje. Het is allemaal de uitwerking van HUN plannen; ZE zijn doortrapt en bedenken steeds nieuwe rookgordijnen en façades. Het is één grote mediashow; een complex manipulatief plan; ZE doen er allemaal aan mee. 
En dat gaat mijn gezonde verstand een beetje te ver. Één grote geregisseerde mediashow ? Ik dacht dat er vele netwerken waren, sommige van dezelfde eigenaar maar bij elkaar een level playing field, die elkaar op leven en dood bestrijden. Het is haat en nijd tussen Fox en CNN; tussen ABC en CBS.
Fox News, waar Icke veel naar lijkt te kijken, heeft er alles aan gedaan om de verkiezing van Obama te voorkomen. Of was dat ook gespeeld ?
Was de zeer nipte overwinning van Obama op de machtige Clintons ook gepland ? Zat Hillary ook in het complot en waren haar frustratie en verbetenheid gespeeld ? Was de keuze voor Sarah Palin die vriend en vijand verraste ook gepland door ZE ? En een eventuele hartaanval van McCain, waardoor een onnozele beauty queen president zou worden, die zouden ZE voorkomen ?

Het overschrijdt allemaal ver de grens van het aannemelijke. Natuurlijk houden de democraten en republikeinen met elkaar het systeem in stand. Dat is geen enkel bewijs van een onzichtbare duistere hand. Die kan er  in theorie wel zijn natuurlijk, maar in de wetenschap is bij gebrek aan verdere aanwijzingen de meest voor de hand liggende verklaring de te prefereren verklaring. En een samenzwering van tienduizenden mensen is dat niet.
De grote oliemaatschappijen verdelen met elkaar de pompstations langs onze snelwegen. Is dat ook in opdracht van de Iluminati of gewoon welbegrepen eigenbelang ?
Het idee dat mensen en organisaties OF in het complot zitten OF erdoor worden gepiepeld, is op deze schaal beschouwd in strijd met mijn gezonde verstand. Oprah is geen onderdeel van het plan en wordt dus gepiepeld ? Dus ook Echard Tolle, die met haar samen een uniek en tot voor kort onmogelijk gehouden project startte, slaapt ? Of speelt hij ook onder het NOW hoedje ? Tienduizenden mensen laten zich gebruiken of hebben niets in de gaten ? 

En dan die vleugels. Vroeger was het leven simpel. Je had de Illuminati en verder niets. Nu heb je, om het verhaal kloppend te houden, ook nog verschillende vleugels daarbinnen. Die straks ook nog uit verschillende onderdelen blijken te bestaan natuurlijk. Met hun diverse vleugels. Weer een boek.  
15 Waarmee we bij spiritualiteit zijn. Daarvan is Ickes tekst totaal gespeend. Het is allemaal strijd, ZE tegen ONS. De helden zijn wij; de dappere groep wakkeren die de grote groep slapers, de sukkels, probeert te wekken. Het ego lust er wel pap van.
Soms halen Davids volgelingen de Bijbel erbij. Over de grote misleider die zou komen ‘aan het einde der tijden.’ O, zijn we dan aan het einde der tijden ? Dat verneem ik graag, want dan maak ik mijn laatste centen op.
(David Icke dacht in de jaren ’90 ook al dat het einde nabij was, maar dat bleek niet zo te zijn. Nu zet hij zijn geld op 2012. En, let op mijn woorden, daarna weer op een volgend Beslissend Moment.) 
Laten we wel wezen; er staat wel meer in de Bijbel. Dat de stoel waar een menstruerende vrouw op zit 5 dagen lang onrein blijft bijvoorbeeld. Dat je een ontrouwe vrouw mag stenigen. Gaat Obama dat dan ook doen of zo ? Het lukraak citeren van een heilig boek geeft een extra kosmisch sfeertje aan het samenzweringsverhaal, maar inhoudelijk raakt het kant noch wal.

Om bij de Bijbel te blijven: als we gaan naar een van de kernzinnen uit het Nieuwe Testament, dan blijkt dat Icke daar niets, maar dan ook helemaal niets mee heeft: 'heb uw vijanden lief.' David Icke, en het geldt ook voor menige geestverwant, lijkt een boze man, verontwaardigd over de schurken en verontwaardigd over de mensen die het allemaal niet door hebben. Geen greintje liefde, geen cent mededogen. Geen enkele hint dat ZE ook maar mensen zijn (misschien omdat het eigenlijk reptilians zijn ?). Niets over karma, niets over het leven op aarde als leerschool; niets over de kracht van liefde, niets over vergeving. Niets in de richting van deze nederig makende uitspraak van Sri Yukteswar: ‘De eerdere levens van ALLE mensen zijn bevlekt met schanddaden.’
Icke ziet alles in termen van macht, strijd, verzet. Zijn oproep tot wakker worden betreft niet het geestelijk leven maar het materiële. Zijn wereldbeeld is - ondanks de poëtische, apocalyptische beelden - plat, rechttoe rechtaan, ongenuanceerd. Nergens wordt je warm van de tekst, nergens neem je je voor een liefdevoller mens te worden. 
Ik zou haast zeggen, met alle respect voor zijn research en de valide oproep om je niet te laten beheersen door mensen met verborgen agenda’s: David Icke is een soort mislukte Obama. 

16 ‘Er bestaat een ‘beeld’ dat Obama tegen de oorlog is, maar nee, dat is hij niet. Hij zegt dat hij tegen de invasie van Irak is maar we zullen zien wat hij daaraan gaat doen als hij zijn functie heeft betrokken. Hoe kan iemand die voor méér troepen in Afghanistan pleit, inclusief Europese manschappen, tegen oorlog zijn?’

Die vraag is eenvoudig te beantwoorden: als men moet kiezen uit verschillende kwaden dan is de minst kwade keuze de beste. Die keuze is dan nog steeds kwaad en zal verzet en verontwaardiging oproepen.
Ik beweer niet dat ik kan beoordelen of troepen naar Afghanistan sturen de minst kwade keuze is. Ik beweer wel dat Icke dat ook niet kan beoordelen en zijn kritiek dus goedkoop is. Wie meent dat je president van de US kan zijn zonder onschuldige slachtoffers te maken, die leeft in een fantasiewereld. In Nederland sterven jaarlijks 1700 mensen onnodig in ziekenhuizen. Wordt minister van volksgezondheid en je hebt al ‘bloed aan je handen’.
Ik ben voor vrede, net als Obama ongetwijfeld. Wie is dat niet ? Zelfs de gemiddelde wapenhandelaar zal het liefst zijn brood verdienen met steeds nieuwe wapens leveren zonder dat er duizenden onschuldige doden vallen. Was Churchill voor oorlog ?
In de tijd van het Spiritueel Politiek Initiatief, waarin de meerderheid ‘tegen de oorlog in Afghanistan’ was, heb ik ooit geschetst wat er m.i. zou gebeuren als de Navo zich terugtrok uit dat land. En gevraagd dit scenario te weerleggen en met alternatieven te komen. En ? Niemand.
Ook in de discussie die ik daarover had met Lea Manders op www.eigentijdsmagazine.nl komt er, wanneer er gevraagd wordt naar concrete keuzes, niet veel meer dan wat gepruttel uit.  
Het is zo gemakkelijk om een president aan te vallen omdat er oorlog gevoerd wordt. M.i., kunnen we ervan uitgaan dat wij gewoon geen idee hebben van de situatie en dat ons daarom bescheidenheid past bij het oordelen. Zeker als we zelf niets beters weten te verzinnen. De grenzeloze naïviteit van mensen die menen dat je met Al Qaeda thee kunt gaan drinken en met een ferme handdruk een einde maken aan alle misverstanden, levert uiteindelijk alleen maar meer ellende op.  
Overigens is Obama, tegen Davids verwachting in, inderdaad de aanwezigheid in Irak aan het afbouwen.
17 Terug naar spiritualiteit, maar nog steeds over dit onderwerp. Simpel gesteld zijn er twee manieren om een einde aan een conflict te maken: je overwint op fysiek niveau, oorlog dus, of je overwint op spiritueel niveau. Door liefde, mededogen, vergeving, vertrouwen, morele moed.
David Icke kiest zelf voor die eerste optie, door alles te zien in termen van macht en strijd en systemen en ZIJ tegen ONS. Nogal hypocriet om dan moreel op een heuvel te gaan staan en degenen die de strijd voeren te veroordelen. 
18 ‘Obama is helemaal niet tegen oorlog en als zijn meesters hun zin krijgen zal hij de V.S. betrekken in meer buitenlandse conflicten waarbij het personeel van de krijgsmacht de dood wordt ingestuurd, inclusief de dood van hun ‘targets’ en dat op een golf van rede vanuit het donkere pak met het zwarte gezicht die nooit zou gaan waar hij hen heen zend.’

De vertaling op argusoog wemelt van dit soort taalfouten, maar soit, is niet zo erg. Wel erg vind ik de geur van racisme en antisemitisme die opstijgt uit Icke’s tirade.
En het verwijt ‘rijkeluisjochie dat nooit zijn handen vuil zal maken’, is van de laatste acht Amerikaanse presidenten het minst terecht aan Obama’s adres. 
19 ‘Wat belangrijk is dat de eenheid ontworpen is om een doel te bereiken en Obama’s vaak grootgesproken ‘eenheid’ is om een massabeweging op te wekken om de Orwelliaanse plannen van de Illuminati te steunen.’ 

OK, weer die bewering. Maar wanneer ? De Illuminati zijn nu al heel lang bezig. Net als de Jehova’s Getuigen, die het einde der tijden steeds opschuiven, en Benjamin Creme die al decennialang de zeer spoedige terugkeer van de Maitreya voorspelt, moet het wel een keer gebeuren, niet ? Kunnen we afspreken dat als er over 4 jaar niets van alle voorspellingen terecht is gekomen, we dit boek sluiten ? Dan is 2012 ook voorbij en kunnen we weer gewoon met het nu bezig zijn. 
Obama is nu bijna 2 jaar president en van Davids beweringen en voorspellingen is niets uitgekomen.

20 Icke zegt nergens wat Obama dan zou moeten doen. Per definitie is alles dat hij doet verkeerd, want hij deugt niet.
Stel je voor dat Obama een visioen van Jezus kreeg, zijn leven besloot te beteren en de plannen van ZE ging dwarsbomen. Icke zou het niet eens in de gaten hebben want het zou voor hem allemaal onderdeel zijn van het Grote Boze Plan.
'Ik was bang om door de mand te vallen. Iemand zei ‘er is geen mand’.’ Aldus Freek de Jonge. Wat moet David Icke als er geen Plan meer is ? Een baan zoeken ?
21 Er zijn vele kleine en een aantal grote spirituele gemeenschappen op de wereld. Auroville, Findhorn, Ananda, Damanhur. Daar werken mensen al decennialang aan persoonlijke verdieping, maatschappelijke vergroening en locale zelfredzaamheid. Al die energie die in NWO kader is gaan zitten in waarschuwen, zorgen maken, boos zijn, verbeten discussiëren, verketteren, filmpjes maken, daarover discussiëren; wat had die niet tot stand kunnen brengen?
‘Als het donker is, ga dan niet met een stok achter de duisternis aan, maar doe het licht aan.’ Aldus de grote Yogananda, die mensen genas, zijn adem en hart naar believen stil kon zetten, mensen leerde hoe hun hart te openen voor universele liefde. Net als alle andere grote leraren sprak Yogananda nooit over Illuminati of NWO.
David Icke slaat met een stok naar de duisternis en brengt geen licht.  
22 ‘En wat horen we uit de mond van mevrouw-demagoge Michelle Obama:‘’We hebben een ander leiderschap nodig omdat onze zielen kapot zijn. We hebben inspiratie nodig… om de offers te brengen die nodig zijn om ons naar een andere plaats te stoten.’

Kijk, dat bedoel ik. Eg makkelijk om zo’n tekst in een negatieve context te plaatsen. Maar worden we daar beter van ? Waarom niet erkennen dat hier de reële pijn van miljoenen Amerikanen wordt geadresseerd ? Het licht er in zien ? Wie is hier dnu emagogisch bezig ?
Michelle's laatste zin lijkt me overigens ook voor Nederland anno 2010 een zeer juiste constatering.  
23
‘Obama was al voor lange tijd de uitverkorene en dat is een feit dat alleen bij enkele van de inner circle bekend is. Zijn relatie met Brzezinski gaat vrijwel zeker terug tot de tachtiger jaren toen hij de Ivy League en de grote Illuminatieschool de Colombia University bezocht, waar Brzezinski het hoofd van het zg. Institute for Communist Affairs was. Obama zal eenvoudigweg niet in details treden over deze periode. Hij is sindsdien in het geheim financieel ondersteund en begeleid door de Trilaterale Commissie met haar netwerk van stichtingen, inclusief de tentakels in de Ford Foundation waar Obama’s moeder voor werkte.’

Ik ken Y van een gesprek over het Eigentijds Magazine. A en L van het SPI. K en C heb ik op een beurs ontmoet, maar ik kende ze al indirect via wederzijdse kennis J. Die het artikel schreef over de codex op de EM website. Hij is daarvoor betaald door de stichting van H de B. Die de van H's kent. Het lijkt me dus evident dat wij van het platform ongewild onderdeel zijn van een geheim plan om L m.b.v. geheime fondsen aan de macht te helpen in Nederland. Als dat eenmaal zover is, zullen de burgers verplicht worden alle straling producerende apparaten op eigen kosten te vervangen door stralingsarme uitvindingen van de firma van H.
Ik bedoel maar. In de wereld van Icke zijn zo ongeveer alle mensen verdachty die ooit met elkaar op een foto hebben gestaan.
Opmerkelijk overigens dat David in de eerste zin opnieuw laat doorschemeren tot de inner circle van de Iluminati te behoren.

24‘Het potentieel van de Obama-mania is eindeloos wanneer het gaat om het verkopen van fascisme als ‘hoop’, ‘verandering’, ‘vrijheid’ en een ‘Nieuw Amerika’ of ‘Nieuwe Wereld (Orde)’. 

Dat is ten eerste alleen zo als je ervan uitgaat dat het de Amerikaanse bevolking aan kritisch vermogen ontbreekt. Kijk eens naar Saterday Night Live, Colbert, of The Daily Show van Jon Stewart, zou ik zeggen.
Ten tweede geldt dit net zo goed voor Nelson Mandela, Oprah Winfrey, Manshuk Patel en Bruce Springsteen. Het komt erop neer dat Obama niet deugt omdat hij charismatisch is. 

De beschuldiging van fascisme is nogal wat. Je zou zeggen, zo’n grove uitspraak onderbouw je. David vind het niet nodig.


Als er al fascisme dreigt in Amerika, dan komt die dreiging van de kant waar David zich thuis lijkt te voelen. Van de Tea Party, Fox News, blank uiterst rechts.
25 Brzezinski’s ‘vrijheidsstrijders’ zouden bekend worden als de ‘Mujahideen’ en later als de Taliban én wat er als ‘Al-Qaida’ voor door gaat. 

Volkomen onjuist. De man weet duidelijk niet waar hij het over heeft. En zijn fans praten hem gewoon na, niet gehinderd door enige kennis van zaken.
Er waren en deels zijn tientallen groepen Mujahedeen in Afghanistan, Iran en in mindere mate Pakistan. De Taliban zijn echter vooral een etnische groep, nl het fanatieke moslimdeel van de Pathanen.
Al Quada stond geheel los van de genoemde vrijheidsstrijders en is een geïmporteerd fenomeen.   

26 En als zij Brzezinski’s doelen zijn, zijn dat Obama’s doelen.

Ook voor deze bewering wordt geen enkel bewijs geleverd. In plaats daarvan komt Icke met een combinatie van de lege opmerking
‘Zijn relatie met Brzezinski gaat vrijwel zeker terug tot de tachtiger jaren’ en een tekening.  
Van links naar rechts: een duidelijke schoft (let u op de gezichtsuitdrukking); een fascist die de Hitlergroet brengt, een schijnheilige en u, de stoere heldere figuur, die het allemaal doorziet.
Ik vroeg mij af, waar heb ik dit soort plaatjes toch eerder gezien ? O ja. In de boekjes van mijn ex-schoonouders, die Jehova’s Getuigen waren.
Het niveau van zo’n beetje alle afbeeldingen bij Davids tekst overstijgt dat van de gemiddelde schoolkrant niet. Niets ten nadele van schoolkranten, maar als je een artikel leest over de ondergang van de mensheid, dan verwacht je toch iets anders dan visuele beledigingen van je intelligentie.
Ik weet niet of ik er moet lachen of huilen dat iemand die meent dat dit soort bespottelijke plaatjes overtuigend zijn, 1000 mensen naar de RAI trekt.
 
Krishnamurti waarschuwde jarenlang dat de komst van de wereldleraar ons op de proef zou stellen. Hij bleef er razend populair bij. Toen hij vervolgens in zijn geestelijke kracht kwam en met de autoriteit van een wereldleraar bekend maakte geen volgelingen te willen hebben, stortten zowel de beweging organisatorisch als vele mensen psychologisch in.
Misschien is David Icke ook zo’n figuur. Misschien schrijft hij straks een brief waarin hij zegt: ‘Dit was een test. Ik heb jullie jarenlang gewaarschuwd om je niet te laten manipuleren. En je tuint er bij mij met open ogen in.’
27 Obama is slechts meer van het zelfde. Een grote lach, verbonden met lijntjes en totaal gecontroleerd door de Illuminatienetwerken die hem hebben uitgekozen, getraind, verkocht en hem van zijn recordbrekende campagne-fondsen hebben voorzien.  

Kletskoek. De campagnestaf heeft de cijfers openbaar gemaakt. Een groot deel van het gedoneerde geld kwam van mensen die minder dan 100 dollar stortten. Nooit eerder steunden zoveel mensen een politieke campagne. 

28 Zij waren het die zijn vele duiveltjes in de dozen hielden, zoals de beschuldigingen van vermeende homoseks en cocaïnege-bruik door de heer Larry Sinclair

Taal is vaak onthullend. ‘Beschuldigingen van vermeende homoseks.’ Juist ja. Zoiets als: ‘ik beschuldig jou van vermeende diefstal.’ Kan het dommer ? Je voelt aan dat Icke weet dat hij zich op glad ijs begeeft. Om niet te zeggen, afzakt tot een wel zeer bedenkelijk niveau. Goed om te weten trouwens dat homoseks voor David Icke een duivelse zaak is. Ook daar zal blank rechts het mee eens zijn.

29 Obama heeft de aartszionist Rahm Emanuel aangesteld als zijn zg. Chief of Staff en een andere superzionist de Joodse Dennis Ross als zijn Midden-Oosten Beleidsadviseur.  

Wie pro-Israel is, die is voor Icke een zionist en deugt niet. Hij hanteert ook, op grond van welke criteria blijft onduidelijk, de categorieën ‘aartszionist’ en ‘superzionist’. Ook in de rest van de tekst wordt over Joden gesproken op een merkwaardige manier. Die als gevolg heeft dat in de reacties op argusdoog.nl eenvoudig wordt gesteld: ‘Icke is een antisemiet.’
Zover zou ik niet willen gaan. Maar dat David er geen probleem mee had om te citeren uit de vervalste Protocolls of the Elders of Zion, is reden om te twijfelen aan zowel zijn oprechtheid als zijn genegenheid voor het Joodse volk.   

30 Rahm Emanuel is een in Chicago geboren en getogen congreslid en de zoon van Benjamin M. Emanuel. Deze Benjamin was lid van de moorddadige Joodse terroristische organisatie Irgun die met behulp van bommen en terreur Israel tot bestaan bracht. 

In de Sowjet Unie was het niet ongewoon om mensen aan te kijken, d.w.z. verdacht te maken en zelfs te arresteren, puur op wat hun vader had gedaan of gezegd. Een weinig spirituele benadering. Gaan we de kinderen van Nelson Mandela aankijken op zijn rol als leider van het destijds gewelddadige ANC ? 
Icke geeft hier een lesje geschiedenis. Ik doe mee:
Het is geschiedvervalsing om te stellen dat Israel door het geweld van Irgun tot bestaan is gebracht. Daarin speelden veel meer zaken een rol. Zoals het vaak vergeten feit dat grote delen van het land gewoon door de Palestijnse eigenaren verkocht zijn. Zij waren blij met een goede prijs voor het eeuwenlang onvruchtbare land. Dat vervolgens vruchtbaar werd gemaakt door de Joodse kolonisten.
Begrijp me niet verkeerd; zonder twijfel is de Palestijnen onrecht aangedaan, en nog steeds. Ik corrigeer en nuanceer hier niet omdat ik achter Israël sta, maar omdat ik mij verzet tegen onwaarheid, onwaarachtigheid en simplisme.
Veel van de founding fathers van Israel en de latere politieke leiders waren betrokken bij de Irgun. De mensen in deze organisatie hadden de overtuiging dat als zij nu niet handelden, de kans op een veilig thuisland voor hun volk voorbij zou kunnen gaan.
Waarom wilden ze zo graag een veilig thuisland ? Welnu, er waren zojuist een paar miljoen Joden vermoord. Omdat ze Jood waren. En nergens heen konden.
Waarom konden ze nergens heen ? Omdat de rest van de wereld, inclusief Amerika en West Europa, ze niet wilden binnen laten. Zelfs niet toen al bekend was dat ze in concentratiekampen werden gestopt en de Holocaust op het punt van beginnen stond. Ook toen de oorlog al was begonnen, was Hitler bereid ze te laten vertrekken. Maar de herbergen, onze herbergen, bleven gesloten.
Het bestaan van Israel is op de eerste plaats te danken aan de wil van het Joodse volk en op de tweede plaats aan het collectieve schuldgevoel van de geallieerden. Het geweld van de Irgun, plaatsvindend tegelijk met Arabisch geweld, is nooit grootschalig geweest.  

31 Nog voor hij de betrekking in het Witte Huis overnam werd Emanuel al geconfronteerd met de roep tot aftreding voor vermeende betrokkenheid met het Rod Blagojevich schandaal. 

Dat is juist. Die roep kwam van Fox News, energetisch het equivalent van de Telegraaf en tuk op alles dat tegen Obama gebruikt kan worden. Het sloeg nergens op.  

32 In december 2008 werd Blagojevich, de gouverneur van Illinois en politieke partner van Obama, gearresteerd in verband met een samenzwering waarbij massale corruptie en tactieken werden toegepast om Obama’s lege zetel in de Senaat, die door zijn verkiezing vrijkwam, te verkopen. Dit is weer zo’n voorbeeld van het verbluffende web van voortdurende en beruchte corruptie in Chicago door de netwerken die Obama voort-brachten. 

Obama heeft zich altijd afzijdig gehouden van Blagojevich. Hij moest hem niet. Na diens arrestatie heeft Obama een onderzoek laten instellen naar de contacten van zijn staf met die van de gouverneur. Er is geen enkel onbetamelijk feit aan het licht gekomen.
Wederom een suggestieve, lege opmerking van Icke. Als je reële argumenten hebt, dan haal je dit soort onzin er toch niet bij ?

33 Bill Clinton nam zijn politieke intrigantenkliek mee naar Washington toen hij in 1993 president werd en Obama is nu zijn Chicago gespuis aan het uploaden en reikt hen sleutel-posities van nationale macht en invloed aan. 

Presidenten houden altijd mensen die zij kennen en vertrouwen om zich heen. Clinton wordt algemeen gezien als een succesvolle president. Wat is nu de waarde van dit soort beschuldigingen ? Woorden als intrigantenkliek en gespuis zijn heel suggestief, maar kunnen niet verhullen dat hier inhoudelijk helemaal niets staat.

34 Rezko en Ayers 
Icke herhaalt de beschuldigingen, en op dezelfde manier, die Fox News en de McCain campagne diverse keren zonder succes tegen Obama in stelling hebben gebracht. Beide zaken zijn uit en te na onderzocht en zonder substantie gebleken.
Ayers heeft zich stil gehouden tijdens de campagne, maar hij had zich tegen de tijd dat Icke zijn stuk schreef al uitgebreid laten interviewen. Daarbij had hij de onjuiste citaten gecorrigeerd die Icke hier gewoon nog aanhaalt. Opnieuw blijkt gebleken onjuistheid van informatie voor David geen aanleiding om hem niet te gebruiken. 
-----------------------------------
Tot zover Icke’s tekst. Deze staat op argusoog.nl onder het motto ‘vrijheid blijheid’. De vrijheid zie ik, de blijheid niet. Geef mij maar de leus ‘kwaliteit blijheid.’ 
Hopelijk heb ik, als ik je niet overtuigd heb van mijn oordeel ‘antispirituele bagger’, in ieder geval het idee weerlegd dat alleen wie het met David Icke eens is over een kritische geest beschikt. 
Hieronder de originele tekst van het artikel. De oproep hem 'zo wijd mogelijk te verspreiden' zou ik willen vervangen door: zo hard mogelijk lachen.
Peter
By David Icke
PLEASE CIRCULATE AS WIDELY AS POSSIBLE. THE LINK TO SEND PEOPLE IS:
I am writing this in the last days of 2008 as I watch with dismay as vast numbers of people across the world, including many who should know better, have been duped by the mind-game called Operation Obama.
Even people with some understanding of the conspiracy have said things like: 'Well, at least he's not Bush' and 'Well, at least it's great to see such a new spirit of hope'. No, he's not Bush - he's potentially far more dangerous; and what is the use of a spirit of 'hope' if it's based on a lie? In fact, what use is 'hope' at all?
Obama's wife, Michelle, who I wouldn't trust to tell me the date in a calendar factory, said that 'everything begins and ends with hope'. Utter nonsense. Hope is a meaningless emotion because its fruits are always in the future and, by definition, never in the NOW.
Hope is like riding a carousel horse; no matter how fast you go you never get closer to the one in front. The idea, however, is to persuade you to stay on the horse, despite the evitable disappointment, in the 'hope' that things will change. But they don't because the very system is designed to prevent it.
That's the way 'hope' is employed by the dastardly and devious - take the crap we are giving you now in the 'hope' that things will get better (but we know they won't). Barack Obama is a purveyor of 'hope' because his masters want the people to accept what they are given now in the hope that good times will come.
Just do what we demand, oops, sorry, Barack demands, and in return he'll inspire you to hope that it is all leading to the Promised Land. It isn't, but, by the time you realise that, it's too late.
What terrifies the manipulators is that people will abandon hope, as a future, sometime-never projection, and start to demand fairness, justice and freedom now. To avoid this nightmare they need to keep those desires as something to aspire to, not to actually have.
Thus, their man, Obama, sells 'hope' as a diversion technique, a holding position, to keep the masses from truly rebelling. We have no job, no food on the table and our home has been foreclosed, but at least we have 'hope'. Phew, thank goodness for that.
'I'm hungry, mum, can I have some hope, please?'
 'I'm so sorry, darling, you can't have hope today, only tomorrow - hope is always tomorrow.'
'So will I eat tomorrow, mum?'
'We can hope so now, dear, but when we get to tomorrow, we can only hope it's the next day.'
On and on it goes. That's how 'hope' works. Or rather doesn't.
Obama's predominant mantra has been 'change'. Indeed, his massively-funded, record-breaking campaign was based on that one word - change. This is a technique used by Bill Clinton and many others and it is highly effective because, at any point, the system ensures that most people are not happy with the way life is. So, when you don't like the status quo, 'change' can be a potent message, even if, like Obama, you don't say what it means.
It has been vital to his success, and that of his controllers, that he has never specified what his 'hope', 'change', and that other mind-control trigger-word, 'believe', were referring to in terms of policy and the way society in general will be affected. Hope for what? Change what? Believe in what? To answer those questions with specifics would have been fatal to Obama's appeal.
I studied the military/government mind-control programmes and techniques in great detail for many years during the late-1990s and across 2000, and the Obama 'phenomenon' is the most blatant mass-mind control operation you could wish to see.
At its core the plan has been to make Obama the focus of everything you hope for, believe in and want to change. This is why it has been crucial for him not to specify and detail what is meant by his 'hope, 'change' and 'believe'.
However, I can tell you what those words mean in the context of the Obama mind-game. They mean whatever you decide they mean or want them to mean. The idea is for you to project all that you stand for onto him and so he becomes the symbol of you and how you see the world. Specifics would destroy that 'I am whatever you want me to be' scenario and so you don't get any detail, just 'hope', 'change', and 'believe'.
They don't want him to be seen only as 'the Messiah'; they also want him to be Abraham Lincoln, JFK, or Buddha - anyone you choose to project on him, for he is a blank page, blank screen and empty suit. Obama is a make-your-own, do-it-yourself leader, a projection of your own mind. (If you are still asleep, that is. If you are in any way awake, he's an open book.)
See the video How Obama Got Elected to see how easy it is to manipulate the masses. It's child's play. Click here ...
'I am whatever you want me to be, for I am just a projection of you. And I got a big smile, see.'
There is no more powerful way of manipulating people than to tell them what they want to hear and to keep shtum about anything they wouldn't like. Double-glazing salesmen are trained to pick up in general conversation what their target likes and dislikes and to respond accordingly in the way the product is sold. The technique is simply to tell the potential buyer what you have gleaned they want to be told.
Obama comes from the same stable, but on a massively bigger scale and with a whole network of advisors and controllers steeped in the art of manipulating minds, opinions and actions.
Obama's written-for-him speeches are not from the heart, but from the autocue. The 'heart' bit comes from extensive training and his Bill Clintonesque ability to 'mean it when he says it', a state of delivery that goes beyond mere acting. Tony Blair was trained in the same way.
But if you take a step back and look at these people dispassionately you can clearly see the techniques they consciously employ. Blair is the most blatant fraud in the way he delivers a line, stops in mid-sentence for emphasis and looks down for fake emotional effect. Obama is a little more slick, but, from where I have been looking this past year, not much. And how have people not seen those cold eyes just above the painted smile?
You can watch his mind working, turning between autocue screens to his left and right, then straight down the camera for his key messages. From-the-heart orators don't do that; they are too immersed in what they are feeling and saying to give even a passing thought to where they are looking or how the line is delivered.
I worked in television for more than a decade, often reading autocue while a director spoke in my ear telling me what cameras to look at. I have, since the early 1990s, spoken my truth on public stages across the world. I know, therefore, the difference between artificial autocue delivery and body language and talking from the heart without a script. Obama, I repeat, is coming from the autocue, not the heart.
Obama's speeches are a mass of mind-control techniques and Neuro-Linguistic-Programming, or NLP, and they are carefully constructed to implant beliefs and perceptions into the mind of the viewer. Click here for a description of his psycho-babble, headed An Examination of Obama's Use of Hidden Hypnosis Techniques in His Speeches.
As I keep emphasising, the whole Obama circus is an exercise in mass mind control and it has been so successful because so many people live their lives in a permanent state of trance. All of which brings me to the parallels with Nazi Germany, fascist Italy and similar regimes throughout history.
Obama may not look like Hitler, nor sound like Hitler, but the themes are just the same. Germany was in a terrible state economically and militarily in the 1930s in the aftermath of the First World War and the reparations inflicted on the country by the Rothschild/Illuminati-controlled Versailles 'Peace' Conference in 1919.
From amid the chaos came the man that Germans saw then in much the same way that so many see Obama today. His name was Adolf Hitler and his oratory and rhetoric, again supported by a ritualistic presentation founded on mind-control techniques, made him appear to be the German 'messiah', the German Obama.
Hitler promised 'change', 'hope' and something to 'believe in' amidst the consequences of war and financial collapse. He spoke to vast rallies of adoring followers and a mass movement emerged in support of Hitler's vision of a new tomorrow.
As the writer Webster Tarpley points out, fascism in its true sense is not just a Police State imposed by a tiny hierarchy. It might end up like that, but first it is brought to power by a mass movement from within the people who have no understanding of what the 'change', hope' and 'believe' they are being offered really means. They just know that they want some because, as with Obama, they make it mean what they want it to mean. Only later do they see, to their horror, what they have signed up for.
Obama's America ...
... Hitler's Germany.
There may seem to be a world of difference, but the techniques are just the same.
Obama is far more dangerous than Bush because he can sell a line to those who are in the trance while Boy Bush could not do that on anything like the same scale. Bush was a transparent idiot with no communication skills who needed massive fraud at the polls to get him officially 'elected'. He could never be the figurehead to inspire a mass movement of the people to support some vacuous 'hope', 'change' and 'believe' when they don't even know what those words are supposed to mean.
But Obama clearly can, because he has.
One of 'his' (his controllers') prime targets are the young, just as they were with the Nazis and the Hitler Youth Movement. If you think this parallel is far-fetched then have a look at this video to see how extreme Obama worship has already become for some young people. Hitler Youth was just the same. Click here to watch ... 
In line with this theme, the WorldNetDaily website reported:
'The official website of President-Elect Barack Obama, Change.gov, originally announced that Obama would "require" all middle school through college students to participate in community service programs; but after a flurry of blogs protested children being drafted into Obama's proposed youth corps, the website's wording was softened.
Originally, under the tab "America Serves", Change.gov read, "President-Elect Obama will expand national service programs like AmeriCorps and Peace Corps and will create a new Classroom Corps to help teachers in under served schools, as well as a new Health Corps, Clean Energy Corps, and Veterans Corps.
"Obama will call on citizens of all ages to serve America, by developing a plan to require 50 hours of community service in middle school and high school and 100 hours of community service in college every year," the site announced.'
For the full story, click here ...
Obama said in a speech in July 2008 in Colorado Springs that he wanted to see a 'civilian national security force' that would be as powerful and well-funded as the Marines, Navy and Air Force. As Joseph Farah, founder of WorldNetDaily, wrote:
'If we're going to create some kind of national police force as big, powerful and well funded as our combined U.S. military forces, isn't this rather a big deal? I thought Democrats generally believed the U.S. spent too much on the military.
How is it possible their candidate is seeking to create some kind of massive but secret national police force that will be even bigger than the Army, Navy, Marines and Air Force put together? Is Obama serious about creating some kind of domestic security force bigger and more expensive than that? If not, why did he say it? What did he mean?'
Obama meant, amid the flowery words, that he's not in favour of either peace or freedom. He is a front-man demagogue for the same force that controlled Boy Bush, Clinton, Father Bush, Reagan, Carter, ad infinitum; but the difference is that he has been hyped to such hysterical proportions that he will be allowed to get away with far more than they were, at least until reality dawns on the mass ranks of his hypnotised supporters. And, clearly, that could take some time.
The cabal will be anxious to squeeze every minute from Obama's honeymoon period and we can expect to see events move quickly after his inauguration in January.
When I was a journalist 30 years ago, I came across a technique that some tabloid newspaper reporters would use to get someone to speak with them. They would work in pairs with the first one knocking on the door of some distressed family who didn't want to talk with the media. He would tell them he was from a newspaper he didn't really work for and treat them with aggression and contempt to make them even more upset.
He would then leave and his colleague would knock on the door, tell them the real newspaper he was from, and act like Mr. Nice Guy. He would say that he understood completely how upsetting the other man must have been, but 'if you will only speak to me exclusively I will make sure that the other man, nor anyone like him, won't bother you again'. They usually agreed and the scam was complete.
Much the same thing is happening with regard to Bush and Obama. The Neoconservative 'Republican' wing of the Illuminati controlled Bush for eight years and led the country into foreign wars and financial chaos (bad guy/problem); now the 'Democratic' wing, led by the infamous Zbigniew Brzezinski, has brought forth the 'saviour', Barack Obama, to lead us into the sunshine with 'hope' and 'change' (good guy/solution).
Hence even some more aware people say: 'At least he's not Bush'.
Apart from the unspecified 'hope, 'change' and 'believe', few have any idea what Obama's policies will be. Public perception comes from having an 'image' of him, or a self-projection, not the fine print because Obama doesn't do fine print until the votes are cast and even then he will hide it in his windbag words.
There is an 'image' that Obama is against war, but no he's not. He says he's against the invasion of Iraq, though we'll see what he does about that in office. How can a man calling for more troops, including European troops, to be sent to Afghanistan be against war? He has also said he is prepared to bomb Pakistan and use military force to stop Iran building nuclear weapons and he has appointed Hillary 'Let's bomb 'em' Clinton (Bilderberg Group, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations) as Secretary of State and re-appointed Bush's 'Let's bomb 'em' Secretary of Defense, Robert Gates (Bilderberg Group, Council on Foreign Relations). So that's the 'change we can believe in', then.
Obama isn't against war at all and, if his controllers have their way, he will engage the US in even more foreign conflicts with the troops sent to their deaths, and the deaths of their targets, on a wave of oratory from the dark suit with the black face who would never go where he's sending them.
He claims to be a 'uniter', which is exactly what Bush said about himself before he came to office, but unity in and of itself is not the issue. Nazi Germany had unity in the early years of the war, but was that a good thing? What matters is what the unity is designed to achieve and Obama's much-vaunted 'unity' is to 'inspire' a mass movement to support the Orwellian plans of the Illuminati.
His constant rhetoric about 'bringing people together' can be used to justify the 'coming together' of the United States, Canada and Mexico in the North American Union; it can be used to concede America's sovereignty to the 'coming together' of the 'world community' (world dictatorship); it can be used to unite the believers in their opposition and condemnation of non-believers, which is precisely what happened in Nazi Germany with the book-burning and violent suppression of those who challenged the Hitler regime.
The potential of Obama Mania is endless when it comes to selling fascism as 'hope, change', 'freedom' and a 'New America', or 'New World' [Order].
Bush and Cheney were transparent warmongers and would always have struggled to bring in the draft, the compulsory enlistment of people into the military against their will. But it would not be as difficult for Obama in the current climate. For goodness sake, he's already talking about compulsory community service for middle school, high school and college students and creating a peoples' army in America.
That's why I say Obama is far more dangerous to freedom than Bush. In the last eight years Bush could only get part of the way to fascism - Obama has the potential to finish the job, for all the reasons I have mentioned and more.
You only have to look at the cabal behind Obama, and those he has already appointed to his administration team, to see what his 'change' is truly planned to be. His mentor, svengali and main controller is Zbigniew Brzezinski, Jimmy Carter's National Security Advisor, and the co-founder, with David Rockefeller, of the Illuminati's Trilateral Commission.
Brzezinski has admitted publicly that he began to fund and train what he would call today 'terrorists' in Afghanistan to oppose the Soviet-controlled government in the capital, Kabul, in the late 1970s. The idea, he said, was to entice the Soviet Union to invade Afghanistan to protect the Kabul regime and thus give the rival superpower 'their Vietnam'. The plan worked at the cost of a million Afghan lives during the Soviet occupation from 1979 to 1989, a consequence that troubles Brzezinski not at all.
Brzezinski's 'freedom fighters' would become known as the 'Mujahideen' and later the Taliban and what is claimed to be 'Al-Qaeda'. This is the man behind 'anti-war', Barack Obama. It was common knowledge that President Carter would do nothing involving foreign policy without the okay from Brzezinski, the co-founder of the Trilateral Commission which chose Carter for president.
It is one of many great ironies of the Obama presidency that he is demanding massive troop reinforcements to be sent to Afghanistan to fight the Taliban terrorists who were initially armed, trained and organised by Brzezinski, the man behind Obama. As Morpheus says in The Matrix: 'Fate, it seems, is not without its sense of irony'.
But then, in Brzezinski's case, it is not 'fate', but cold calculation that has brought it all about. The Poland-born Brzezinski has a fierce hatred of Russia and that is still one of his key targets, together with China.
And if they are Brzezinski's targets, they are Obama's targets.
The Trilateral Commission and the wider Brzezinski network, including Illuminati fronts like the Ford Foundation, have now chosen Obama and the situation will be the same. Brzezinski will call the shots; Obama's job is simply to sell them to the people. This is rather alarming when you think that Brzezinski wants to trigger a war involving Russia and China.  'Obama's' policies come straight from Brzezinski's books. Here is one Brzezinski quote you might recognise and it was made before Obama ran for president:
'Needed social reassessment ... can be encouraged by deliberate civic education that stresses the notion of service to a higher cause than oneself. As some have occasionally urged, a major step in that direction would be the adoption of an obligatory period of national service for every young adult, perhaps involving a variety of congressionally approved domestic or foreign good works.'
Now where have I heard that before?
As an Illuminati operative, Brzezinski's aim is to create a world government, central bank, currency and army - a global dictatorship - underpinned by a microchipped population connected to a global computer/satellite system. He wrote a book in 1970, Between Two Ages: America's Role in the Technetronic Era, in which he described the global society that he and the Illuminati seek to impose:
'The technetronic era involves the gradual appearance of a more controlled society. Such a society would be dominated by an elite, unrestrained by traditional values. Soon it will be possible to assert almost continuous surveillance over every citizen and maintain up-to-date complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to instantaneous retrieval by the authorities.'
He also said in the same book nearly 40 years ago:
'Today we are again witnessing the emergence of transnational elites ... [Whose] ties cut across national boundaries ... It is likely that before long the social elites of most of the more advanced countries will be highly internationalist or globalist in spirit and outlook ... The nation-state is gradually yielding its sovereignty ... Further progress will require greater American sacrifices. More intensive efforts to shape a new world monetary structure will have to be undertaken, with some consequent risk to the present relatively favorable American position.'
And what does his puppet, Obama, now say that Americans have to do to bring about 'change'? 'Make sacrifices'. As Mrs. Demagogue, Michelle, said:
'We need a different leadership because our souls are broken. We need to be inspired ... to make the sacrifices that are needed to push us to a different place.'
You can bet that this will include sacrificing more sovereignty and freedom on the road to the global dictatorship described by Brzezinski for decades.
Brzezinski's son, Mark, was an 'advisor' to the Obama campaign (doing what his father told him) and, in line with the American one-party-state, his other son, Ian, was foreign policy advisor to the McCain campaign (doing what his father told him). His daughter, the Obama-supporting Mika Brzezinski, reported the campaign for MSNBC television.
Obama has been the chosen one for a long time, a fact known only to a few in the deep inner circle, and his relationship with Brzezinski almost certainly goes back to the start of the 1980s when he attended the Ivy League, and big-time Illuminati, Columbia University where Brzezinski was head of the Institute for Communist Affairs. Obama simply will not talk in any detail about this period. He has been covertly funded and supported ever since by the Trilateral Commission and its network of foundations connecting into the Ford Foundation, for whom Obama's mother worked.
And a question: Does anyone really believe that someone, a 'man of the people', would simply appear from apparently nowhere to run the slickest and best-funded presidential campaign in American history? He was chosen long ago by those who wish to enslave the very people that Obama says he wants to 'set free'.
The sources of Obama funding read like a Wall Street Who's Who - Goldman Sachs, UBS, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, and so on. No wonder he went back on his pledge to accept the limitations of public funding for his campaign and instead took the no-limit option of 'private' funding.
And those people are going to support a candidate who does not represent their best interests?? Oh please.
Obama and his seasoned network of professional manipulators, sorry his 'campaign team', sold the lie that he had refused to take funding from 'lobbyists', those who are paid to ensure that politicians frame legislation, or block it, in the interests of their clients.
But like everything that surrounds Obama, past and present, it's a sleight of hand and mouth. They funnelled vast sums of money into the Obama accounts through law firms that represent lobbyists and lobby groups. It provided 'plausible denial' about funding from lobbyists while the money poured in from lobby interests via third parties.
Then there is the Jewish financier, George Soros, the multi-billionaire associate of Brzezinski and closely involved with the funding and marketing of Obama. Soros is a former board member of the Illuminati's Council on Foreign Relations and funds the European Council on Foreign Relations. In short, he is a major insider.
You can certainly see the Soros/Brzezinski techniques in the Obama 'revolution' in the United States. It was the complex and secretive network of Soros foundations and organisations, connected to the intelligence agencies of the US and Israel, that trained and funded students in the Ukraine, Georgia and elsewhere in the art of mass protest and overthrowing governments.
These manufactured protests were sold to the world as 'peoples' revolutions', but it just so happened that when they were over and the old regime was removed the new leaders were those waiting in the wings all along - the puppets of Soros, Brzezinski and their associated networks.
Obama is just more of the same, a big smile with strings attached, and controlled completely by the Illuminati networks that chose him, trained him, sold him and provided his record funding. It was they who kept his many skeletons under wraps, like the gay sex and crack cocaine allegations of Larry Sinclair, and they will continue to do so as long as he jumps to their bidding.
Obama is just another Banksters' moll prostituting himself for fame and power, and that's why he supported the grotesque bail-out of the banking system and why he will always put their interests before the people. His financial advisors are straight from the Wall Street 'A' list, including Paul Adolph Volker (Trilateral Commission, Council on Foreign Relations, Bilderberg Group), the head of the Federal Reserve from 1979 to 1987 and Illuminati to his fingertips.
Obama has made him head of the Economic Recovery Advisory Board, which is dominated by insiders, including its staff director and chief economist, Austan Goolsbee, a close Obama associate from the University of Chicago. Goolsbee is an initiate of the infamous Illuminati Skull and Bones Society at Yale University, which also includes Boy and Father Bush.  It was Goolsbee who told the Canadian government not to worry about Obama's attacks on the economic effects of 'free trade' agreements because his words were just to win votes in the election campaign.
Another Wall Street insider, the Zionist Timothy Geithner (Bilderberg Group, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations), was appointed by Obama to be his Treasury Secretary. Geithner was the President of the New York Federal Reserve Bank, the most powerful in the private 'Federal' Reserve cartel that masquerades as America's 'central bank', and he is a former employee of both the Council on Foreign Relations and the appalling Kissinger Associates.
Obama's Treasury team locks into the inner circle around the Zionist Robert Rubin, the Director and Senior Counselor of Citigroup, co-chairman of the Council on Foreign Relations, and economic advisor to Obama. Rubin, a member of the Illuminati Bilderberg Group, was the man behind Citigroup's strategy of expanding its risk in debt markets which forced it to be rescued by taxpayers' money.
The very people who caused the financial crisis are being appointed by Obama to decide how to respond to it (more taxpayers' money for them and their friends).
Rubin was Treasury Secretary to Bill Clinton and was followed in that post by Larry Summers (Bilderberg Group, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations) - another insider appointed to Obama's team of 'change'. Summers is a fanatical supporter of 'free trade' (freedom to exploit) and 'globalisation' (global dictatorship) and he wrote a memo in 1991, while chief economist to the World Bank, saying that the bank should dump toxic waste in poor countries because the costs of the ensuing ill-health and death would be lower. When the memo was made public, Brazil's then-Secretary of the Environment, Jose Lutzenburger, told Summers:
'Your reasoning is perfectly logical but totally insane ... Your thoughts [provide] a concrete example of the unbelievable alienation, reductionist thinking, social ruthlessness and the arrogant ignorance of many conventional 'economists' concerning the nature of the world we live in ... If the World Bank keeps you as vice president it will lose all credibility. To me it would confirm what I often said ...the best thing that could happen would be for the Bank to disappear.'
Lutzenburger was dismissed shortly after writing this letter while the horrific Summers was made US Treasury Secretary by Bill Clinton and now he has been appointed to head the National Economic Council by Mr. 'change', hope' and 'believe' Obama. It's all a fairy story.
Bloomberg.com reported that the Center for American Progress (CAP), housed just three blocks from the White House, has become a major source for policy initiatives for the Obama Democratic Party. Who funds the Center for American Progress? George Soros.
It is simply the Neocon Project for the New American Century and the American Enterprise Institute under another name. Those two organisations developed and dictated the Bush policy of war and suppression of freedom and the 'CAP' and others like it will do the same for Obama. The CAP will fit and Obama will wear it.
In fact, except in name and rhetoric, there is no difference in theme between the regimes of Bush and Obama. Bush policy was dictated through Illuminati 'think tanks' and so is Obama's.
Bush was surrounded by slavish pursuers of Israeli interests and so is Obama. Mr. 'Change' has pledged his unquestioning support for Israel to the point of 'pass the sick bag' and his vice-president, Joe Biden (Bilderberg Group, Council on Foreign Relations), is a vehement Zionist who makes a virtue of saying he will support Israel in all circumstances.
Obama has appointed the arch Zionist Rahm Emanuel as his chief of staff and another super Zionist Jew, Dennis Ross, to be his Middle East Policy advisor. God help the Palestinians. Ross also served in the Bill Clinton and Father George Bush administrations. Oh, plenty of 'change' there, then.
Rahm Emanuel, a Chicago-born Congressman, is the son of Benjamin M. Emanuel, who was a member of the murderous Jewish terrorist organisation, Irgun, which helped to bomb and terrorise Israel into existence. The Open Secrets website reports that Emanuel was the top House recipient in 2008 for election contributions from 'hedge funds, private equity firms and the larger securities/investment industry'.
Emanuel was also appointed by Bill Clinton to the board of the mortgage giant Freddie Mac in 2000 and his tenure coincided with a stream of scandals and financial irregularities. It famously had to be bailed out by the taxpayer amid the sub-prime mortgage debacle.
Emanuel, like Obama himself, is an asset of the 'Illinois Combine', a cross-party network of politicians and business interests that conspires to manipulate Chicago politics for their own benefit. Even before taking over at the White House Emanuel faced calls for his resignation for alleged connections with the Rod Blagojevich scandal.
In December 2008 Blagojevich, the Illinois governor and associate of Obama, was arrested over a conspiracy involving massive corruption and moves to sell Obama's Senate seat in Chicago made vacant by his election to the presidency. It is yet another example of the staggering web on ongoing and infamous corruption in Chicago by the very networks that spawned Obama.
A close friend of Rahm Emanuel is another clone of the Illinois Combine, the Zionist, David Axelrod, who ran Obama's election campaign and will no doubt be highly influential in the Obama administration. Axelrod is a veteran of Chicago politics, one of the most corrupt political systems in the world and he worked for many Chicago mayors in the 1990s and on Obama's senate campaign in 2004.
Bill Clinton took his Arkansas cabal to Washington when he became president in 1993 and Obama is uploading his Chicago mob and handing them key positions of national power and influence. And these guys don't take prisoners.
All of this may be many things, none of them pleasant, but 'change' it isn't.
Obama is a monumental fraud who talks a good story, but lives a very different one. He won his first political office as a state senator in Chicago in 1996, not through the power of his policies, but by coldly abusing the electoral process.
Instead of running against his opponents and letting the people decide, he had his cronies challenge hundreds of names on the nomination papers of his Democratic primary rivals until they were all forced off the ballot by technicalities. He then ran unopposed. One of them, Gha-is Askia, says that Obama's behaviour belied his image as a champion of the little guy and crusader for voter rights:
'Why say you're for a new tomorrow, then do old-style Chicago politics to remove legitimate candidates? He talks about honour and democracy, but what honour is there in getting rid of every other candidate so you can run scot-free? Why not let the people decide?'
Why? Because he would probably have lost and Obama isn't interested in losing by playing fair. He wants to win by any means necessary. The only voter-right he's interested in is the right to vote for him. He has also used his hatchet-men like Axelrod to employ scandal to discredit opponents to ensure his election when the real scandal is the truth about Obama himself.
He is a classically corrupt main-chancer spawned from the Chicago political cesspit. His close connections, therefore, to seriously dodgy 'businessmen' and fraudsters like the now-jailed slum landlord Tony Rezko are exactly what you would expect.
Rezko, yet another snout in the trough of the Illinois Combine, has heavily funded Obama's political career and that of the now-arrested Rod Blagojevich, and in return they have supported massive sums being paid to Rezko by Chicago taxpayers to run 'public housing'.
These properties were then allowed to fall into such a state of danger and disrepair, including sewage running into kitchen sinks, that they were deemed unfit for habitation by the often black poor that Obama was supposed to be representing as a Senator. Some buildings were so bad they had to be demolished.
Rezko also secured appointments for his business associates to state boards and was eventually indicted for using these connections to demand kickbacks from businesses that wanted to do business with the state.
Rezko and Obama toured the $1.6 million mansion in Hyde Park, Chicago, which the Obamas bought at $300,000 below the asking price in 2005 while the Rezkos purchased the adjoining land at the full asking price. Some of this land was later bought by the Obamas. Rezko contributed a quarter of a million dollars to Obama's political career and served on Obama's Senate campaign finance committee, which raised more than $14 million.
Then there is Obama's close association with the terrorists, William Ayers and his wife Bernardine Dohrn. In the late sixties Ayers co-founded the terror organisation called the Weather Underground (also known as the Weathermen and similar derivatives) and launched a campaign of bombing public places like the Pentagon and the Capitol Building. Three members were killed making bombs in Greenwich Village.
In 1970 Ayers was said to have described their philosophy as: 'Kill all the rich people. Break up their cars and apartments. Bring the revolution home, kill your parents, that's where it's really at ...' Mr. Ayers himself comes from the home of 'rich people'.
Bernardine Dohrn said this about the Charles Manson murders: 'Dig it! Manson killed those pigs, then they ate dinner in the same room with them, then they shoved a fork into a victim's stomach.''
William Ayers in 1968.
 On the day of 9/11 he told the New York Times that he didn't regret the Weather Underground bombing campaign and believed they didn't do enough.
The case against Ayers and Dohrn was thrown out because of then illegal wire-taps and Ayers is now a professor in the College of Education at the University of Illinois at Chicago, holding the titles of Distinguished Professor of Education and Senior University Scholar.
 Ayers recruited Obama to serve as chairman on the $100 million Chicago Annenberg Challenge and they worked together for seven years handing out grants to the 'educational' projects of people like ... William Ayers. They also worked together on another tax-exempt foundation, the Woods Fund in Chicago, which awarded grants to Obama's own Trinity United Church, home to his controversial pastor, Jeremiah Wright.
Obama's political career was effectively launched in 1995, just after he was made chairman of the Annenberg Challenge, at a meeting at the Chicago home of ... William Ayers and Bernardine Dohrn. They have been connected to his circle ever since if the truth be told. 
The Chicago Annenberg Challenge, run by Obama and Ayers, didn't fund schools directly, but instead insisted that they affiliate with 'external partners' who were granted the money. These turned out to be far-left 'community organisers' so beloved of Bill Ayers and these groups included the Association of Community Organizations for Reform Now (or Acorn).
Obama also conducted 'leadership training' seminars with Acorn and its members began to become heavily involved in his political campaigns. It has also been behind efforts to 'register voters' (voters most likely to vote for Obama) and Nevada state officials raided Acorn's Las Vegas office after election authorities accused the group of submitting multiple voter registrations with fake and duplicate names.
Among the major funders of Acorn ... George Soros.
Obama even refuses to prove that he was born in the United States and thus qualifies to be President. He claims to have been born in Hawaii, but his grandmother, half-brother and half-sister in Kenya all insist he was born there.
'Mr. Clean' Obama has a deeply dirty background, but for now no scale of evidence will stop the swooning Obama zombies from believing the hype or burst their reality bubble. That is going to take hard experience and it could take some time and a lot of disappointment before they are released from the clutches of cognitive dissonance and have to admit to themselves they have been had.
It is the same for all the black people who voted for what they thought was the first black president when, in truth, he is a man in a black mask representing the interests of the white-faced Illuminati cabal, the very families and networks that ran the slave trade.
I don't want to be the bringer of bad news or the thwarter of dreams, but honesty demands it. The man is a trickster controlled by supertricksters. A sock puppet controlled by bigger sock puppets who serve an even greater and darker evil. To his masters, Obama is just a means to an end and if it suits them to assassinate him to trigger civil war and upheaval in the United States then that is what they will do.
Oh dear Oprah, how will you cope when reality dawns? But, then, will it ever??
'What? You mean you're not the Lord?' 
I can understand the appeal of Obama because people want him to be what he claims to be, but isn't. They are sick of the conflict, the corruption, the struggle we call 'life' and they want it all to change. But Obama's change is illusory and represents only the continued transformation of society in the image envisaged by Orwell.
We will see some apparently good things announced, like the closing of Guantanamo, to give the impression that Obama means what he says. But keep your eye on the ball and you'll see how the agenda of the global tyranny is introduced under the guise of Obama's 'hope', 'change', 'believe', 'sacrifice' and 'coming together'.
It could take two years, maybe much more, before cognitive dissonance (lying to yourself) loses it current grip on the minds of the Obama faithful. Until then they will make endless excuses for him (lie to themselves) to keep the 'dream' alive.
But one day they will have to admit, by the power of the evidence before them, that they bought a dream and got a nightmare. What a pity they can't see the obvious now and save them themselves such painful disappointment.