Schoonheid

Een paar vragen over schoonheid die me in het kader van een scriptie werden voorgelegd. Plus mijn antwoorden.

1. Is schoonheid absoluut?

Dat is voor ons mensen niet met zekerheid te zeggen, omdat we zelf niet absoluut zijn. Althans, niet in ons aardse aspect.

Het lijkt er echter op dat het antwoord ja is. Dat wordt gesuggereerd door de volgende zaken:

A Foto’s van gezichten worden in alle culturen door alle leeftijdscategorieën grosso modo op dezelfde wijze gerangschikt van mooi naar niet mooi.

B Sommige muziek raakt in de vergetelheid, andere niet.

C Harmonie in een omgeving (verhoudingen; kleuren; muziek) heeft effect op alle levende wezens in die omgeving, ongeacht of ze zich bewust zijn van de harmonie of niet.

Kortom, het lijkt erop dat schoonheid iets is dat niet afhangt van cultuur of bewuste herkenning/erkenning.

2. Waar herken jij schoonheid aan?

Blond haar.

 3. In hoeverre wordt schoonheid bepaald door cultuur en ontwikkeling?

Zie 1.

Iets anders is: in hoeverre wordt de beleving van schoonheid bepaalt door cultuur en ontwikkeling ? Het aantal tieners dat operamuziek waardeert is kleiner dan het aantal 40ers dat dat doet. Moderne abstracte kunst wordt weinig gewaardeerd in probleemwijken. Enz. Oftewel: er is een duidelijk verband tussen leeftijd, leefstijl etc. en waardering van kunstvormen. Het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar mijn gevoel zegt dat dit verband minder opgaat m.b.t. schoonheid in de natuur, inclusief mensen.

4. In hoeverre wordt je werk beïnvloed door schoonheid?

Ik hoop dat schoonheid aanwezig is in mijn werk. Daarbij zal ik het begrip schoonheid eerder associëren met mijn muziek dan met mijn schrijven. Een artikel kan heel goed zijn, zonder dat ik er een esthetische beleving bij krijg. Schoonheid is voor mij een specifieke vorm van kwaliteit. Het zoeken ervan bij creatief werk gaat intuïtief. Ik denk b.v. nooit na bij het componeren. Theoretische kennis, van contrapunt etc., heb ik niet.

5. Verwerk je bewust schoonheid in je werk?

Nee dus. Wat ik zelf niet mooi vind, gaat in de prullenbak. Dat is ook mijn enige criterium.

6. Speelt schoonheid in je verdere dagelijks leven nog bewust een grote rol?

Volgens de mensen om mij heen niet. Mijn kleren zien er niet uit, zeggen ze. Mijn auto krijgt eens in de 3 of 4 jaar een wasbeurt. Voor mij is dat echter allemaal een kwestie van interesse. Als ik ergens kom waar ik les ga geven, dan zet ik eerst mooie muziek op en dan leg ik boeken en CD’s op een tafeltje. Dan is de ruimte voor mij al OK, want gevuld met schoonheid en inhoud. Een ander laat gewoon de radio op 538 staan blèren en gaat mooie doeken ophangen. Die is dus veel meer visueel ingesteld dan ik.

Dus het antwoord op de vraag is ja, zij het dat het alleen die paar zaken betreft die me raken.