Vervolgonzin

Nog even verder over onzin.

Misschien komt het doordat ik pakweg 20 jaar in de wereld van spiritualiteit, yoga, nieuwe tijd enzovoorts heb vertoefd, waarin vrouwen veruit in de meerheid waren (en in mindere mate zijn). Niets ten nadele van vrouwen, integendeel, maar ik merk dat mannelijke nuchterheid en wetenschappelijke helderheid me tegenwoordig opmerkelijk goed doen. Ik lees graag boeken over het heelal, de geschiedenis van de wetenschap, verantwoorde randwetenschappelijke verhandelingen en kritische artikelen op basis van cijfers.

Om een voorbeeld te geven van dat laatste: Hieronder een lijst van 14 omstandigheden waarvan beweerd wordt dat ze een relatie hebben met de schoolprestaties van een kind. Uit uitgebreid statistisch onderzoek blijkt dat bij slechts 7 ook zo te zijn. Let wel, een correlatie wil niet zeggen dat de omstandigheid de betere of slechtere prestaties veroorzaakt; alleen dat er een verband tussen is.

Voor je verder leest, probeer eens te bedenken welke zaken wel en welke niet verband houden met de schoolprestaties van je kinderen:

1 het gezin is intact

2 het kind wordt regelmatig geslagen

3 het kind kijkt vaak tv

4 het gezin is recentelijk verhuisd naar een betere buurt

5 het kind wordt regelmatig meegenomen naar musea

6 het kind wordt vrijwel dagelijks voorgelezen

7 de moeder werkte niet tussen de geboorte van het kind en de gang naar de basisschool

8 de ouders zijn hoog opgeleid

9 het kind is geadopteerd

10 in het huis waar het kind woont bevinden zich veel boeken

11 er wordt thuis Nederlands gesproken

12 het kind had een laag geboortegewicht

13 de ouders hebben een hoge sociaaleconomische status

14 de moeder was minimaal dertig ten tijde van de geboorte van haar eerste kind

 

Straks de uitslag, overigens gebaseerd op Amerikaans onderzoek. Maar ik denk niet dat het daar anders zal werken dan hier, afgezien van dat ik Engels heb vervangen door Nederlands.

Eerst wat anders, n.l. een citaat uit een verslag van Job, die vroegere BoBrieflezers nog zullen kennen als ‘Onze man in Houston’. Hij is een mooi voorbeeld van iemand met interesse voor detail en die wil weten hoe dingen echt zitten. B.v. de Da Vinci Code.

Wat betreft dat boek had ik mijn oordeel halverwege al klaar: Een matig geschreven thriller, opgediend met een smeuïg sausje van bij elkaar geveegde, interessant klinkende beweringen die al decennia lang opduiken in allerlei boeken. Boeken die als gemene deler hebben dat er nooit iets van de inhoud bewezen wordt.

Dat het christendom een ongezond eenzijdig, mannelijk karakter heeft, en vanaf het begin had, is geen nieuws. Op zich prima dat dat weer eens in de aandacht gebracht wordt. En jammer dat het vervolgens een hype wordt waardoor tientallen Magdalena’s ermee aan de haal gaan en niemand die serieus te nemen is het verder nog serieus neemt. Maar laat ik Job het woord geven:
‘Hij is 113 meter lang, 58 meter breed en 34 meter hoog, slechts iets kleiner dus dan de Notre Dame en daarmee de op een na grootste kerk van Parijs: de Saint Sulpice. Gewijd aan de H. Sulpitius (465-480, lang heeft hij er niet van genoten) wiens naamdag jullie toch zeker ook allemaal op 17 januari hebben gevierd?! Zowel de Marquis de Sade als Charles Baudelaire zijn in Saint-Sulpice gedoopt en Victor Hugo is er getrouwd. So what.
Sinds de onzalige Da Vinci Code van Dan Brown heeft ook Jan Modaal de weg naar de nogal bekakte Saint-Sulpice gevonden. Niet vanwege het fantastische orgel van Aristide Cavaillé-Coll, maar omdat er weet ik veel wat allemaal loos zou zijn in de Saint-Sulpice. Laten we gelijk even vaststellen dat grondig wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk het volgende heeft uitgewezen:
• De ‘Priorij van Sion’ is een verzinsel van de twintigste eeuw.
• De “P” en “S” in de glas-en-lood ramen staan voor Petrus en Sulpitius, de beschermheiligen van de kerk.
• De ‘meridiaan lijn’ (Rose Ligne) op de vloer van de kerk heeft niets te maken met de zgn. Parijse meridiaan (die loopt er ongeveer 100 meter ten oosten vandaan). De Saint-Sulpice lijn is geïnstalleerd in de vroege achttiende eeuw als onderdeel van een ‘gnomon’, een soort van zonnewijzer.
• Er is geen enkel bewijs dat er ooit een tempel van Isis op de plek van Saint-Sulpice heeft gestaan.
De katholieke kerk, in een zeldzaam moment van zalige wijsheid en onfeilbaarheid, heeft de makers van de da Vinci Code film dan ook geen toestemming gegeven om te filmen in het gebouw. Wat je in die film te zien krijgt is slechts een driedimensionale computeranimatie, geconstrueerd aan de hand van foto’s. Zoals de hele film overigens een slap aftreksel is van een ander slap aftreksel.’

 

De man kan schrijven. Terug naar de schoolprestaties en de lijst met 14 omstandigheden.

Welnu, de eerste 7 daarvan hebben geen relatie met de cijfers van je kind, en de laatse 7 wel. Laat dat je er niet van weerhouden om te blijven voorlezen, want het is ongetwijfeld goed voor een heleboel andere zaken. En in het ergste geval heerlijk voor het kind.