Terughoudend

Stockholm, 14-12-06

Het is niet verwonderlijk dat in de winter het aantal depressieve Zweden met sprongen stijgt. Op een regenachtige dag begint het om 13.30 te schemeren en ook op een heldere dag moet om 14.00 binnen het licht aan.

Gelukkig liggen mijn depressieve winters, even afkloppen, ver achter me. Rond mijn 20ste konden de kou en duisternis me aardig parten spelen. Ik herinner me een winter, misschien was het 1975, waarin ik regelmatig jammerde dat ik weer jong zou willen zijn. Hoe zelfmedelijdend kun je zijn, als je jong en ontevreden bent.

Zo meteen twee stukjes uit een artikel dat over een tijdje in Bres verschijnt. Ben benieuwd wat André Rouvoet ervan zou vinden.

Een mooie brug naar de vaderlandse politiek, die ik van een afstandje volg. Mensen kijken me soms glazig aan als ik zeg dat ik politiek wel interessant en leuk kan vinden. Ik zie er echter niets onspiritueels in. Een land, maar ook een vereniging, een wijkcomité en zelfs een gezin, moet bestuurd worden. En hoe dat gebeurt, dat is politiek. Ik interesseer me niet voor partijprogramma’s, maar wel voor de manier waarop mensen hun idealen en meningen verwoorden, uitdragen en uitgevoerd dan wel door de strot geduwd krijgen. En voor de sociale ontwikkelingen in Nederland.

Wat dat laatste betreft zit je goed bij de nieuwssite van de Telegraaf, want die geeft je een helder beeld van de onderbuik van Nederland. Wat daar aan racisme, domheid en grofheid langskomt, daar word je niet vrolijk van. De Telegraaf zelf reken ik ook tot de onderbuik. Wat een nare, slinkse en manipulieve manier van journalistiek bedrijven houdt die krant erop na. Dat het op een intelligente manier gebeurt is nog het meest verontrustend. Je kunt denken had de krant maar een definitief verbod opgelegd gekregen na de orlog, i.p.v. het verschijningsverbod voor een paar jaar. Maar onkruid vergat niet, dus het zou niet veel uitgemaakt hebben.Waarom ik dan het nieuws lees op die site ? Hij is het snelst en meest uitgebreid. Het is goed je vijanden te kennen, denk ik er maar bij.

Maar de politiek dus. Wat een beschamende vertoning is de formatie in combinatie met de pardonregelingsoap. 'Terughoudend' met uitzetten, 'vooral' bij gezinnen met kinderen. Lekker duidelijk voor mensen die op de nominatie staan.

Het CDA; het ‘status quo handhaven’ lijkt in de genen te zitten. Terwijl Jezus toch een heel ander voorbeeld gaf, als ik me goed herinner.

‘Geef alles weg en volg mij.’

'Nou Jezus', zal Balkenende reageren, 'laten we nou niet het braafste jongetje van de klas willen zijn hè ? We gaan het inbrengen in Brussel, en dan wil ik wel mijn nek terughoudend uitsteken met een voorwaardelijke licht positieve grondhouding. Maar als de andere landen niet eerst alles weggeven, dan staan wij ook machteloos natuurlijk.'

Over grondhoudingen. Ik vind het leuk om voorspellingen over de politiek te doen. Ze zijn net zo nutteloos als die van de Maya’s over 2012, dus schrijf er geen boeken over, organiseer geen workshops en maak er geen hype van. André Rouvoet’s prominente rol voorspelde ik een half jaar geleden, dat was raak. Nu deze: Rita Verdonk houdt het geen 4 jaar vol als 2e viool. Haar grondhouding is namelijk 1e viool. Als de provinciale Staten verkiezingen in maart tegenvallen voor de VVD zal ze een nieuwe greep naar de VVDmacht doen. Als dat er niet inzit, zal ze kijken of het kabinet er stabiel genoeg uitziet om het jaren vol te houden. Zo ja, dan ziet ze na een tijdje een aanleiding om te vertrekken.

Nog even het goede nieuws. Kirtana komt weer naar Nederland. Ze treedt op in Bestn op Goede Vrijdag en twee keer op het SpringLight Festial in Amsterdam op 1e Paasdag. Ze werkt daar ook mee aan de Paasdienst. Tickets (Best 12 euro; SpringLight 28 euro voor de hele dag) kun je vast reserveren via de contactpagina van deze site.

De stukjes hieronder zijn uit een artikel n.a.v. Yogananda’s uitspraak dat Jezus een yogi was.

Namaste,

Peter

Jezus als guru

Het is ironisch dat vanuit christelijke hoek vaak wordt afgegeven op oosterse gurus en sekten, vooral als de leden hun geld aan de organisatie schenken. Ironisch, omdat oosterling Jezus overduidelijk de guru van zijn discipelen was en omdat ook een machtig instituut als de katholieke kerk begonnen is als een kleine Joodse sekte waarvan de leden alles deelden.

Jezus’ guruschap blijkt niet alleen uit het feit dat zijn discipelen hem met “Meester” (Rabbi) aanspraken, maar ook en vooral uit het soort contact dat hij met hen had. Zo liet een aantal van de apostelen op Jezus’ opdracht “Volg mij” onmiddellijk huis en haard in de steek. Het is moeilijk zich een andere reden voor dit ‘instant vertrouwen’ voor te stellen dan intuïtieve herkenning van hun meester uit een eerdere incarnatie.

Jezus berispte zijn discipelen openlijk, ontving hun dienstbaarheid (Maria Magdalena), gaf hen opdrachten. Bovenal gaf hij hen zijn onvoorwaardelijke liefde, met als dramatisch hoogtepunt de kruisdood. Yogananda legde uit dat een yogameester de techniek beheerst waarmee karma van anderen overgenomen kan worden, en dat de enorme kracht en bezieling die de apostelen na zijn heengaan plotseling vertoonden een direct gevolg waren van Jezus’ offer.

Jezus en meditatie

Voor zover yogabeoefening een doel kan hebben, is dat doel: meditatie. D.w.z. die geestelijke toestand waarin dualiteit plaats heeft gemaakt voor de ervaring van onze tijd- en ruimteloze goddelijke natuur. De omgeving waarin Jezus leefde, was hier niet erg op gericht. Zijn verwijzingen naar het belang van meditatie zijn dan ook soms indirect, soms subtiel en voor de juiste verstaander bedoeld.

Het meest uitgesproken is Jezus als hij een link legt met het oud-testamentische “Wees stil en weet dat ik het ben, Uw God” en benadrukt dat “Het koninkrijk Gods is binnen in u”. Maar ook in allerlei andere uitspraken herinnert hij ons aan het belang van de juiste prioriteiten. Spiritualiteit vóór alles, is het devies: De mens is er niet voor de wet maar de wet voor de mens; “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld”, “geef alles weg en volg mij”.

Voor de goede verstaander gaat Jezus verder en geeft hij meditatieles: “Ga naar binnen en sluit ramen en deuren” verwijst naar meditatietechnieken waarmee eerst de aandacht naar binnen gericht wordt en vervolgens de levensenergie aan de zintuigen onttrokken. En dat het allemaal steeds draait om het vinden van die stilte waarin we God ontmoeten, daarover laat hij geen twijfel bestaan. Want als je last hebt van je oog of van je hand, d.w.z. blijft hangen aan de uiterlijke wereld en jouw rol daarin, dan is Jezus’ advies: uitrukken en afhakken die handel (geen citaat).