Columns

Op deze plek vind je regelmatig nieuwe columns. De oudere laat ik staan, zodat je kunt vaststellen of ik mij ontwikkel of dat ik blijf hangen in dezelfde waanideeën. Reacties zijn welkom.

Hoofdstuk 8 uit 'De bal van meester Volmaker'

Vlierbessensap

Die volgende ochtend werd Caspar laat wakker. Best geslapen had hij niet, daarvoor was de plank te hard. Maar het wakker liggen kwam goed uit, want zo kon hij rustig nadenken.
De wachter was afgelost door een man die duidelijk niets met de gevangene te maken wilde hebben. Op Caspars ‘goedemorgen’ had hij gereageerd met ‘daar zou ik maar niet zo zeker van zijn.’ Verder had hij er het zwijgen toe gedaan. Gezellig was anders, maar Caspar haalde zijn schouders op en ging zijn eigen gang. Hij waste zich met water uit de emmer, deed zijn oefeningen en pakte de fluit. Welk lied zou hij spelen? Hij probeerde het ene na het andere wijsje, maar geen enkele ervan maakte hem blij. Dat gebeurde wel vaker. Alles op zijn tijd, dacht Caspar. Hij legde de fluit weer weg en ging op de plank zitten om te wachten op wat er komen zou.

Icke, Argusoog, MenS en ikke

In het oktobernummer van de Koordanser staat een artikel van mij over het samenzweringsdenken van David Icke en de invloed ervan in spirituele kringen. Het is een ingekorte versie van de oorspronkelijke tekst, die hieronder staat.

Voor je aan dat hoofdgerecht begint, een paar voorafjes:
1 Mag ik suggereren om eerst deze twee columns te lezen ? Dit is mijn analyse (ingekort en met de originele lachwekkende plaatjes erbij) van het artikel waarin David Icke 'bewijst' dat Obama een pion van de Illuminati is. En hier kun je lezen hoe mijn discussie met Mens en Spirit verliep.

2 Mens en Spirit heeft, ondanks herhaalde verzoeken en zelfs een latere toezegging, nooit de door mij als antisemitisch betitelde teksten willen (lees: durven) voorleggen aan derden. Ik heb dat wel gedaan. 

Naar mens

Ik ben een naar mens. Want ik wil anderen de mond snoeren, ben niet democratisch, sla anderen om de oren, heb de wereld niets te bieden, geef een foutief en eenzijdig beeld, beschuldig en oordeel op een onspirituele manier, wil mensen de maat nemen, ben niet alleen hypocriet maar ook nog schijnheilig (sic), onsportief en arrogant, beschik over een onderdrukte polariserende blinde vlek, teveel eigendunk en dictatoriale normen, mis zelfkennis, breng gif, strijd en kommaneukerij in de wereld, ben een intolerante dictator in wording, dien een ego-agenda, ben slachtofferig en bovendien puur chanterend bezig. Het is dus maar goed dat ik door de mand gevallen ben met mijn onzuivere motieven.

Waarom de partij Mens en Spirit mijn sympathie heeft verspeeld

(Je kunt ook dit lezen, is misschien overzichtelijker.)
Update
N.a.v. de mededeling – respectvol van toon maar inhoudelijk m.i. beside the point - in de nieuwsbrief van MenS over mijn tekst hieronder, enkele feiten en opmerkingen.

Remedial yoga, een terugblik

Met plezier voldoe ik aan het verzoek van het bestuur om, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van Stichting Wilzijn, in mijn geheugen te graven naar herinneringen die het vermelden waard zijn.

2012 Nog even geduld….

Laat ik beginnen met een bekentenis, waaruit mijn onverlichte staat moge blijken. Toen ik las dat - ter zake deskundige - wetenschappers hadden vastgesteld dat de Maya kalender verkeerd geïnterpreteerd is en dat niet het jaar 2012 maar het jaar 2220 het eindpunt is van de huidige cyclus, kon ik een glimlach niet onderdrukken. In columns en nieuwsbrieven heb ik verkondigd geen enkele waarde te hechten aan alle 2012 voorspellingen en interpretaties, en uiteraard had ik verwacht pas in 2013 de Shangri Las te kunnen nazingen, ‘ I hate to say I told you so, but……I told you so.’
Leuk dat dit nu al kan; jammer dat niemand - ook niemand van degenen die dramatische gebeurtenissen in 2012 als een feit presenteerden - mijn aanbod tot een weddenschap heeft aangenomen.

In de hemel

Dit was heerlijk wakker worden. Zachte muziek, een aangename geur. Arnout voelde zich als herboren. Lang geleden dat hij zo ontspannen was. Bijna zonde om de ogen te openen. Toen hij dat uiteindelijk deed, keek hij verbaasd om zich heen. En vijf minuten later deed hij dat nog steeds. Waar was hij ? Wie waren al die mensen ?

PETER OVER DAVID ICKE OVER OBAMA

Eind 2008 schreef David Icke een artikel waarmee hij ‘aantoonde’ dat Barack Obama een pion van de Illuminati is. (Zie onderaan voor de originele tekst) Ik las met verbazing de beweringen van David, en met nog grotere verbazing de neerbuigende instemming van zijn Nederlandse geestverwanten. Zoals:

‘Wat ik echter niet begrijp, is dat mensen die menen wakker en spiritueel in het leven te staan zich zo kunnen laten misleiden door een strak geregiseerde mediashow van mooie woorden’
 
of
‘Ik kan niet begrijpen waarom mensen die beweren spiritueel te zijn er zo massaal intuinen en vind het eerlijk gezegd van een hoge mate van naiviteit getuigen.’

De Kuip

Het onderstaande artikel schreef ik voor het onvolprezen blad 'De oud-Rotterdammer'.

Vriend en vijand is het erover eens. Het mooiste stadion van Nederland staat in Rotterdam. Het stadion met de meeste sfeer staat in Rotterdam. De trouwste aanhang zit er op de tribune.

Obama en de 19e dimensie

Ik heb n.a.v. Barack Obama zowel zeer blije mails gekregen, al dan niet gechanneld, als waarschuwende. (Zie ook mijn blog op de EM site)Het blijft me verbazen dat er op dit soort grote gebeurtenissen steeds reacties komen die op een of andere manier een onbereikbare dimensie erbij halen. De duivelse Illuminati; lichtwezens van verre planeten, dat soort dingen. Waarom toch ?

Hoge hakken

In een recente mailing stond een link naar een filmpje van een model op te hoge hakken dat twee keer onderuit gaat op de catwalk.

Mijn vraag was of je hierom mag lachen. Onder de 'goede inzendingen' werd een CD verloot. (Natuurlijk was iedere inzending goed. De CD van Kirtana ging naar Annette) Voor je het filmpje bekijkt en de reacties leest, hieronder een toelichting / verantwoording mijnerzijds.

Ik plaatste het filmpje omdat ik iets met hoge hakken heb. Ik vond ze namelijk als kind, toen ik dames in de kerk ter communie zag gaan geheel gefocust op het geluid dat hun hakken op de stenen plavuizen maakten, belachelijk. Het viel me op dat de dames op de heenweg harder klakten en schraapten dan op de terugweg. Dankzij de hostie natuurlijk. Jezus op je tong; het maakt nederig.

Nieuwe spiritualiteit bestaat niet

Deze maand is het ‘de maand van de spiritualiteit’. Een lastig thema. Immers, kan men inzake geologie of geschiedenis gezag ontlenen aan boekenstudie, op spiritueel gebied is dat niet zo. Discussies erover in de media hebben daardoor niet zelden een hoog deskundologisch gehalte.

Poëzie uit Zimbabwe

Vorig jaar werkte Ans Seegers, oud-yogacursiste, op een school in Zimbabwe. Ze stimuleerde haar leerlingen om zich te uiten via gedichten. Hieronder een paar resultaten.

Energie en dwarslaesie

Het onderstaande artikel verscheen in de Ketting, het blad van de dwarslaesievereniging Nederland. Omdat deel 2 ruim een half jaar op zich liet wachten, sorry sorry, zet ik het hier neer ter opfrissing van het geheugen.

Spirituele politiek

Omdat ik in 2007 een tijdje betrokken was bij wat toen nog het SPI (spiritueel politiek initiatief) heette, word ik regelmatig gevraagd of ik betrokken ben bij een van de twee partijen die daaruit zijn voortgekomen en/of wat ik ervan vind.

Het antwoord op de eerste vraag is nee.

De tweede vraag vereist een iets uitgebreider antwoord. Daartoe eerst een korte schets van de periode dat ik me met het SPI bezig hield.

Bommelstein aan de Maas

“Chief Whip…..op ieders lip”

“Chief Whip….. op ieders lip”

Zo lang als we konden, bleven we achterom kijken en hardop meelezen met de aan- en uitflitsende reclame. Papa stuurde het autootje over de Willemsbrug het Noordereiland op, en eenmaal over Koninginnebrug verloren we de rode letters uit het oog. Mijn zus gaf dat eerlijk toe, ik beweerde ten onrechte dat ik ze nog kon lezen en mijn broer zag ze het langst, want die was het grootst. Zusje deed niet mee.

Eigen illusie eerst

Een verkorte versie van het onderstaande artikel verscheen in tijdschrift De Koordanser.

Schoonheid

Een paar vragen over schoonheid die me in het kader van een scriptie werden voorgelegd. Plus mijn antwoorden.

Spirituele politiek 4

In een vorig artikel over dit onderwerp werd de achilleshiel van het democratisch systeem besproken en de vraag opgeworpen of er geen (spiritueel) alternatief is. Hieronder een uitdieping van het thema.

Spirituele politiek 2

“Kunnen spirituele principes onze democratie een nieuwe impuls geven, of moeten we de twee als onverenigbaar beschouwen ?” Dat was de vraag aan het eind van het artikel in de vorige Koordanser. Hiermee startend, kijken we deze keer naar hoe de twee zich tot elkaar (kunnen) verhouden en wat spirituele politiek van kiezers vraagt.

Spirituele politiek

SPIRITUELE POLITIEK ! ?

Een steeds groter percentage van de Nederlandse bevolking rekent zich tot de ‘vrije spirituelen’ (om het maar een naam te geven). Het was dan ook te verwachten dat vroeg of laat een groep mensen zich zou buigen over de vraag of een spirituele benadering van de politiek ons land verder zou kunnen brengen.

Interviews

Herman, je bent beschuldigd van dopinggebruik door de tourorganisatie…

Nou, beschuldigd….

Er is een verboden substantie aangetroffen in je urine.

Dat wordt beweerd.

Ten onrechte ?

Koranverbod

Het zal onze vlotte volksvertegenwoordiger niet vaak gebeuren dat hij in één adem wordt genoemd met het eerbiedwaardige hoofd van de Katholieke Kerk. Toch is daar al geruime tijd alle aanleiding voor, en de actualiteit maakt dat extra goed zichtbaar.

Vorige maand verraste de Paus meer vriend dan vijand door nog eens te onderstrepen wat pausen altijd al vonden. Geert Wilders pakte vorige week uit met zijn voorstel de Koran te verbieden. De twee maken ondanks hun uiteenlopende achtergronden en motieven, dezelfde denk- en inschattingsfouten.

Nieuwe CD Kirtana

FALLING AWAKE

Het is lastig om een CD te recenseren van een van je dierbaarste vrienden. Aan de ene kant is er de neiging om per definitie alles mooi te vinden. Tegelijk, omdat het zo gemakkelijk is om me in haar te verplaatsen, ben ik superkritisch. Van mijn eigen opnamen kan ik pas na een tijd (aanvankelijk jaren, inmiddels maanden) genieten zonder elk klein detail te horen dat misschien beter had gekund.

Vervolgonzin

Nog even verder over onzin.

Misschien komt het doordat ik pakweg 20 jaar in de wereld van spiritualiteit, yoga, nieuwe tijd enzovoorts heb vertoefd, waarin vrouwen veruit in de meerheid waren (en in mindere mate zijn). Niets ten nadele van vrouwen, integendeel, maar ik merk dat mannelijke nuchterheid en wetenschappelijke helderheid me tegenwoordig opmerkelijk goed doen. Ik lees graag boeken over het heelal, de geschiedenis van de wetenschap, verantwoorde randwetenschappelijke verhandelingen en kritische artikelen op basis van cijfers.